لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لاهيجان

میرمشتاقی سیدعلیرضا

میرمشتاقی سیدعلیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

10سال کانونی / 209 آزمون

تجربی
صفابخش راستگو ارسام

صفابخش راستگو ارسام

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

11سال کانونی / 194 آزمون

تجربی
جهانگیری پاشاکی ابراهیم

جهانگیری پاشاکی ابراهیم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

12سال کانونی / 190 آزمون

تجربی
ذکریاپور ایلیا

ذکریاپور ایلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
فلاح خوش چهره بازکیائی امین

فلاح خوش چهره بازکیائی امین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
یوسفی سیاهگورابی سعید

یوسفی سیاهگورابی سعید

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 151 آزمون

انسانی
روحی پور ماکان

روحی پور ماکان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
آزاد مقانلوئی ارشیا

آزاد مقانلوئی ارشیا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
یکتا طارم سری فائزه

یکتا طارم سری فائزه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
اکبردوست لسکوکلایه فاطمه

اکبردوست لسکوکلایه فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
دلیری نژاد شیخانی سجاد

دلیری نژاد شیخانی سجاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

6سال کانونی / 120 آزمون

زبان
پیچ بینی حمیدرضا

پیچ بینی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
رمضانی امیرحسین

رمضانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
یوسفی پور علی

یوسفی پور علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
یعقوبی بازکیائی محمدحسین

یعقوبی بازکیائی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
سعیدی ساعدی ترنم

سعیدی ساعدی ترنم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
پورقاسمی احمد

پورقاسمی احمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
مهرآرا امیرحسام

مهرآرا امیرحسام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

8سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
پورملک لاهیجی یاسمن

پورملک لاهیجی یاسمن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
علیپور کنفی عارف

علیپور کنفی عارف

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت عمارلو

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
رمضان نیا طلوتی سیده مهلا

رمضان نیا طلوتی سیده مهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بابازاده سروناز

بابازاده سروناز

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
وارسته بندبونی رضوانه

وارسته بندبونی رضوانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
گل محمدی کردکوهی زهرا

گل محمدی کردکوهی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
نورمحمدی ذاکله بری عباس

نورمحمدی ذاکله بری عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
قاسمی پنچاه محمدامین

قاسمی پنچاه محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
هدایتی صابر سارا

هدایتی صابر سارا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
محمدنژاد لفمجانی ساناز

محمدنژاد لفمجانی ساناز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
صابر بازکیاگورابی مهرسا

صابر بازکیاگورابی مهرسا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لنگرود

6سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
فزونی واجارگاه زهرا

فزونی واجارگاه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
پیشوا معصومه

پیشوا معصومه

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مهدی نژاد نگین

مهدی نژاد نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
پیشوا زهرا

پیشوا زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
پژمان سید محمدمهدی

پژمان سید محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فرحناک رودسری معصومه

فرحناک رودسری معصومه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
علی اکبرپور مجتبی

علی اکبرپور مجتبی

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
پوراحمد آرین

پوراحمد آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
معصومی پهمدانی امیرمحمد

معصومی پهمدانی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
فلاح باقری نژاد محمدمهدی

فلاح باقری نژاد محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
محمدی کلیدسری صبا

محمدی کلیدسری صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ملکی رودپشتی معصومه

ملکی رودپشتی معصومه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستانه اشرفيه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
صفری بیربنه مهیار

صفری بیربنه مهیار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آقاجان پور امیرعباس

آقاجان پور امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کریمی پنابندانی امیررضا

کریمی پنابندانی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت رودبار

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
میرزائی نیایش

میرزائی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صفارنیا نوین

صفارنیا نوین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کمال پور ریحانه

کمال پور ریحانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نوایی زهرا

نوایی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اکرام نصرتیان یاسمن

اکرام نصرتیان یاسمن

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سیامکی سیاهکلی فاطمه

سیامکی سیاهکلی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
علیزاده مریم

علیزاده مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کریمی آهندانی شیما

کریمی آهندانی شیما

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
فهیمی فاطمه

فهیمی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علوی دیلمی سیدمهدی

علوی دیلمی سیدمهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
میرسیاربارکوسرایی سیدعلی

میرسیاربارکوسرایی سیدعلی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
مظلوم کیسمی سینا

مظلوم کیسمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابراهیم پور رودپشتی فاطمه

ابراهیم پور رودپشتی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ابراهیم جانی کنف گورابی آتنا

ابراهیم جانی کنف گورابی آتنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صدرممتاز سیده سحر

صدرممتاز سیده سحر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رسولی کارگر بابک

رسولی کارگر بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
غلام دوست علی

غلام دوست علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لاهيجان

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
آقاجان پور فائزه

آقاجان پور فائزه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محسنی الینا

محسنی الینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شکری مقدم کسمائی رومینا

شکری مقدم کسمائی رومینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
علی نیای کوشالی شقایق

علی نیای کوشالی شقایق

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

زبان
کیائی جمالی سیدمحمد

کیائی جمالی سیدمحمد

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
کمال زاده گیلانی امیرحسین

کمال زاده گیلانی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلیمی بلوسی حنانه

سلیمی بلوسی حنانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسن زاده کلاهسری ابوالفضل

حسن زاده کلاهسری ابوالفضل

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت رحيم آباد

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
هادی پور لاکمه سری فاطمه

هادی پور لاکمه سری فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
مظفری فر سیده کیانسا

مظفری فر سیده کیانسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رمضان نیای لاهیجی نرجس

رمضان نیای لاهیجی نرجس

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ديلمان

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
رمضان پور پنجاه حانیه

رمضان پور پنجاه حانیه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
موسوی کومله سیدآرمان

موسوی کومله سیدآرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پورملائی تجن گوکه فاطمه

پورملائی تجن گوکه فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لاهيجان

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
جلالی کنفی مهدیه

جلالی کنفی مهدیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت رودبار

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
حسن پور سرمست میلاد

حسن پور سرمست میلاد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
روانبخش رها

روانبخش رها

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بخشوده حامد

بخشوده حامد

مهندسي عمران|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اصلاحی سراجاری زهرا

اصلاحی سراجاری زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غلام پور چفلی سینا

غلام پور چفلی سینا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اقبالیان آریا

اقبالیان آریا

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نبات چی احمدی سهند

نبات چی احمدی سهند

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سحرخیز ساسانسرا شینا

سحرخیز ساسانسرا شینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کهن سال محمد

کهن سال محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاج آقاپور سلیمی مهدی رضا

حاج آقاپور سلیمی مهدی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پاکدل محمدامین

پاکدل محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چایی چی منصور فاطمه

چایی چی منصور فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
خوشحال سوستانی امیرحسین

خوشحال سوستانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت آستانه اشرفيه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کدیور پاشا

کدیور پاشا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مصدق علیرضا

مصدق علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حیدری نژاد سبحان

حیدری نژاد سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
آذرپور نالکیاشری نیلوفر

آذرپور نالکیاشری نیلوفر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هنرجو سارینا

هنرجو سارینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رمضانیان میلاد

رمضانیان میلاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لاهيجان

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شیرین کام چوری آریا

شیرین کام چوری آریا

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
پاکدامان عباسی خاطره

پاکدامان عباسی خاطره

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نگران لنگرودی نگار

نگران لنگرودی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ذوقی پادینا

ذوقی پادینا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفری حمیدرضا

صفری حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
موسی پور مبینا

موسی پور مبینا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پورشعبان امیررضا

پورشعبان امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
آذرپور حسن کیاده امیرحسین

آذرپور حسن کیاده امیرحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فرازمند عرفان

فرازمند عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اجزاء چی امیرمحمد

اجزاء چی امیرمحمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نعیمی رودپشتی محمدمهدی

نعیمی رودپشتی محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت لاهيجان

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمدعلی پور شرفشاده علیرضا

محمدعلی پور شرفشاده علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرکياشهر

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
خورسندی بازکیائی فاطمه

خورسندی بازکیائی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
پورنصیری سروش

پورنصیری سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
کاسی کتشالی مهرزاد

کاسی کتشالی مهرزاد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
علیزاده معین الدین

علیزاده معین الدین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت املش

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ملائی چافی مرتضی

ملائی چافی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمودی رودپشتی امیرعباس

محمودی رودپشتی امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عاشوری مانی

عاشوری مانی

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نوری آرتا

نوری آرتا

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
داداشی نیاکی رضا

داداشی نیاکی رضا

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قائم پناه یوسف

قائم پناه یوسف

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صفری سیاهگورابی مرتضی

صفری سیاهگورابی مرتضی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت لاهيجان

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فلاح مشفقی محدثه

فلاح مشفقی محدثه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستانه اشرفيه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
توکلی لاهیجانی الینا

توکلی لاهیجانی الینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نیروشم امیرحسین

نیروشم امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لاهيجان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حبیبی مهدی

حبیبی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صدیقی توستانی معصومه

صدیقی توستانی معصومه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حجتی سعیدی ماهان

حجتی سعیدی ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حسین پور گورندانی فاطمه

حسین پور گورندانی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حیدری تجن فاطمه

حیدری تجن فاطمه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مرادی علی

مرادی علی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت چابکسر

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محسنی میرشروین

محسنی میرشروین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
میری راد سیدامیرعلی

میری راد سیدامیرعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آقایی پوریا

آقایی پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلیمیان رها

سلیمیان رها

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عدیلی علی

عدیلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شعبانی اردلان

شعبانی اردلان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جمال نیکوئی محمدرضا

جمال نیکوئی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زرین پناه رضوان

زرین پناه رضوان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رعنای اخوان علیرضا

رعنای اخوان علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت شفت

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
علی نیای لاهیجانی شیما

علی نیای لاهیجانی شیما

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
پوراحمدی نیاکی امیرجواد

پوراحمدی نیاکی امیرجواد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
کریمی کردکوهی فاطمه

کریمی کردکوهی فاطمه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مقدسی پهمدانی معصومه

مقدسی پهمدانی معصومه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صفارحمیدی ساقی

صفارحمیدی ساقی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده امیررضا

اسماعیل زاده امیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیک موسوی ستایش

پیک موسوی ستایش

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
میربلوکی آستانه نیلوفر

میربلوکی آستانه نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرامین لشکریانی فاطمه

فرامین لشکریانی فاطمه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پازوکی امیرپارسا

پازوکی امیرپارسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مشتاق لاکلایه حسین

مشتاق لاکلایه حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه-

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وطن دوست درسا

وطن دوست درسا

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غریب رضوان

غریب رضوان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کریمی متعلق محلگی امیرحسین

کریمی متعلق محلگی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ترجمان آوا

ترجمان آوا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رحيم آباد

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صدرممتاز آوا

صدرممتاز آوا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قزوين | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریمی پاشاکی امیرحسین

کریمی پاشاکی امیرحسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت عمارلو

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسینی پیرکوهی مائده

حسینی پیرکوهی مائده

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
داوطلب زهرا

داوطلب زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابراهیم زاده علی

ابراهیم زاده علی

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صابر مهتاج

صابر مهتاج

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلامعلی پور فاطمه

غلامعلی پور فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهدی زادگان مامودانی مائده

مهدی زادگان مامودانی مائده

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
موسی پور مهرشاد

موسی پور مهرشاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تفهمی واجارگاهی مهدیه

تفهمی واجارگاهی مهدیه

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدی گوهری امیرمحمد

احمدی گوهری امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رفیع صداقت دلارام

رفیع صداقت دلارام

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جنت پور امیرعلی

جنت پور امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه ناجا

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یگانه موسوی سیده مریم

یگانه موسوی سیده مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جمال امیدی مهدی

جمال امیدی مهدی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
پرویزی معین

پرویزی معین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نظری کورکابیجاری مریم

نظری کورکابیجاری مریم

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
غلامی بارکوسرایی معصومه

غلامی بارکوسرایی معصومه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طایفه محمودی امیرمحمد

طایفه محمودی امیرمحمد

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جنت پور امیررضا

جنت پور امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
همتی خشکدشتی فرانک

همتی خشکدشتی فرانک

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرقانی امیرحسین

فرقانی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عباسی آذرقونسولکندی محمد

عباسی آذرقونسولکندی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرکياشهر

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فلاح رمضان نژاد آیدا

فلاح رمضان نژاد آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت اتاق ور

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نجیبی طاها

نجیبی طاها

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
گرامی حسین آباد مهدیار

گرامی حسین آباد مهدیار

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جفاکش کنف گورابی محمد

جفاکش کنف گورابی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محبوب راد معصومه

محبوب راد معصومه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محبوب راد مرضیه

محبوب راد مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع پور نسترن

زارع پور نسترن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی حاجی بکنده سیدسبحان

حسینی حاجی بکنده سیدسبحان

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اکبرنژاد کوشالی الهام

اکبرنژاد کوشالی الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
فرهمند فاطمه

فرهمند فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه4

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
مهرابیان مهرشاد

مهرابیان مهرشاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
قاسمی گورندانی محراب

قاسمی گورندانی محراب

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حق طلب زینب

حق طلب زینب

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعادت میرقدیم سیده زینب

سعادت میرقدیم سیده زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رجب پور دموچالی امیرحسین

رجب پور دموچالی امیرحسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قلی پور گلرودباری محمدجواد

قلی پور گلرودباری محمدجواد

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرنژاد سیاهکلرودی مائده

جعفرنژاد سیاهکلرودی مائده

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدزاده معصومه

محمدزاده معصومه

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جانی پور شاهده

جانی پور شاهده

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت سياهکل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسمعیل زاد تارا

اسمعیل زاد تارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سروریان مهرآئین

سروریان مهرآئین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحیمی مامودان شمیرا

رحیمی مامودان شمیرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ربیعی مریم

ربیعی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباسی امیررضا

عباسی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کوچکی پیرکوهی آریا

کوچکی پیرکوهی آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت ديلمان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصفی ملیکا

منصفی ملیکا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علی نژاد مریم

علی نژاد مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاکدل اسطلخ بیجاری آرین

پاکدل اسطلخ بیجاری آرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شفقت رودسری آیدا

شفقت رودسری آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروغی زهرا

فروغی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شمس درخشان جواد

شمس درخشان جواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسینی یاسمن

حسینی یاسمن

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت کوچصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرگزی کیانا

سرگزی کیانا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری سیدمهدی

جعفری سیدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دوستی گراکوهی مائده

دوستی گراکوهی مائده

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
رعنای مهرپور سامیه

رعنای مهرپور سامیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوادیان لنگرودی الهه

جوادیان لنگرودی الهه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسین زاده محمد

حسین زاده محمد

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حقیقت نظر پارسا

حقیقت نظر پارسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جمال امیدی کارن

جمال امیدی کارن

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رمضانی انارستانی فاطمه

رمضانی انارستانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قربانی پوریا

قربانی پوریا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسینی سیده فائزه

حسینی سیده فائزه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
فیض فاطمه

فیض فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورمیرآقائی سیده صاحبه

پورمیرآقائی سیده صاحبه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
یگانه شکاکمی احمدرضا

یگانه شکاکمی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لنگرود

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرتضی پور امیررضا

مرتضی پور امیررضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خائف عسل

خائف عسل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ارجمند فاطمه

ارجمند فاطمه

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:13:11 PM