رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رشت


محمدی مهرناز

محمدی مهرناز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 81 آزمون

زبان
بهمنیار سپیده

بهمنیار سپیده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

زبان
قنبر ثنا

قنبر ثنا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

زبان
حیدری حنانه

حیدری حنانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستانه اشرفيه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
جواداسلامی مبینا

جواداسلامی مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

5سال کانونی / 65 آزمون

زبان
نظرکرده ابدی امیرحسین

نظرکرده ابدی امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 47 آزمون

زبان
ستوده علیرضا

ستوده علیرضا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

زبان
مسیب مرادی نونا

مسیب مرادی نونا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

زبان
میهن پرست فاطمه

میهن پرست فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

زبان
نجفی محمدمهدی

نجفی محمدمهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ماسال وشاندرمن

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شکوهی مهر دینا

شکوهی مهر دینا

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

زبان
علوی سیده فاطمه

علوی سیده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
محمدی آرمان

محمدی آرمان

زبان وادبيات الماني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
آقائی ملاسرائی علی

آقائی ملاسرائی علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
6/1/2023 7:50:56 PM
Menu