رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رشت

نصیری سامان

نصیری سامان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

11سال کانونی / 217 آزمون

تجربی
مرجبی داکدره علی

مرجبی داکدره علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 184 آزمون

ریاضی
مرادی شمامی الهام

مرادی شمامی الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
بکیان دوگاهه الهه

بکیان دوگاهه الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
اسمعیلی سیدمحمدرضا

اسمعیلی سیدمحمدرضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

9سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
مهرپیما سجاد

مهرپیما سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
مظفری مهسا

مظفری مهسا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
اتفاقی داریانی حنانه

اتفاقی داریانی حنانه

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
یوسفیان آستانه علی

یوسفیان آستانه علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
حسین دوست امشل ماهان

حسین دوست امشل ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
گلدوست آذری ایمان

گلدوست آذری ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
صابر راستین

صابر راستین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
لهراسبی نژاد موژان

لهراسبی نژاد موژان

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
خانجانی لیف شاگردی رضا

خانجانی لیف شاگردی رضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
نجفی ساینا

نجفی ساینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رضوانشهر

5سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
علی پور معلم فاطمه

علی پور معلم فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
مرادی مقدم سندی فاطمه

مرادی مقدم سندی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمدزاده میشامندانی محراب

محمدزاده میشامندانی محراب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
غلامی نسیم

غلامی نسیم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
رفیق فاطمه

رفیق فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
محمدیاری کلور محمدجواد

محمدیاری کلور محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
انصاری ملیکا

انصاری ملیکا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
وارسته کوهی پریا

وارسته کوهی پریا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اسدی پرور ماسوله هانیه

اسدی پرور ماسوله هانیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
گلشنی ریحانه

گلشنی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
طالبی طاهر پوریا

طالبی طاهر پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
حجت شمامی بیتا

حجت شمامی بیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اکبری الاتیموری آرین

اکبری الاتیموری آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
آقایی زاده مهدیه

آقایی زاده مهدیه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رضازاده فخار سیده هلیا

رضازاده فخار سیده هلیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسنی روفچائی مائده

حسنی روفچائی مائده

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
مردعلی زاده عرشیا

مردعلی زاده عرشیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
موجودی مهرانا

موجودی مهرانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مهرنیا عرفان

مهرنیا عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فلیحی پرندیس

فلیحی پرندیس

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
همت پور مریم

همت پور مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدی مهرناز

محمدی مهرناز

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 81 آزمون

زبان
رحیمیان محمدجواد

رحیمیان محمدجواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
کسائی سیدطاها

کسائی سیدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
وارسته سوگند

وارسته سوگند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
بی غم لسکوکلایه مارال

بی غم لسکوکلایه مارال

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

7سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
صبوری نژاد سارا

صبوری نژاد سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نوبهار زهرا

نوبهار زهرا

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
صوفی مهسا

صوفی مهسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
حسین زااده فاطمه

حسین زااده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحمتی فیروزآبادی فاطمه

رحمتی فیروزآبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شبرنگ حسن کیاده ایلیا

شبرنگ حسن کیاده ایلیا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پورابراهیمی کیانا

پورابراهیمی کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
معصوم زاده سارا

معصوم زاده سارا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
اکبرزاده مریم

اکبرزاده مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت صومعه سرا

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
صدری محمدمهدی

صدری محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ممتازبخش پدرام

ممتازبخش پدرام

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سیاه پوش مصطفی

سیاه پوش مصطفی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت خمام

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
سجودی سمن

سجودی سمن

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
چراغی عرفان

چراغی عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
زاهدان دنیز

زاهدان دنیز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بهمنیار سپیده

بهمنیار سپیده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

زبان
مسیب زاده کیابانی آنیتا

مسیب زاده کیابانی آنیتا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قنبر ثنا

قنبر ثنا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

زبان
دهقانی مریم

دهقانی مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صبح زاهدی غزاله

صبح زاهدی غزاله

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حیدری حنانه

حیدری حنانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستانه اشرفيه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
امیدپور پریسا

امیدپور پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جواداسلامی مبینا

جواداسلامی مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

5سال کانونی / 65 آزمون

زبان
دست یار ارشیا

دست یار ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
غریبی امیرحسین

غریبی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسدی لاکه امیرمحمد

اسدی لاکه امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عظیمی خطیبانی سیدمجتبی

عظیمی خطیبانی سیدمجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمد معظم فاطمه

احمد معظم فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
استوارچماچائی سیدمحمد

استوارچماچائی سیدمحمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جدیدی مریم

جدیدی مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمودی نرکی محمدحسین

محمودی نرکی محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عبدالهی کلورزی مهران

عبدالهی کلورزی مهران

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غنی زادگان کیارش

غنی زادگان کیارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
امیدی ترازوج مهرداد

امیدی ترازوج مهرداد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
فلاحی امیررضا

فلاحی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فروزان فاطمه

فروزان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
آقائی سیدمبین

آقائی سیدمبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رحیمی زاده اصلی علی

رحیمی زاده اصلی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سجادی سیده محدثه

سجادی سیده محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نیک بین حانیه

نیک بین حانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مداح سیده معصومه

مداح سیده معصومه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مجلل کیانا

مجلل کیانا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
امامی سیگارودی محمدحسین

امامی سیگارودی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ابراهیمی فربد کیانا

ابراهیمی فربد کیانا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
وثوق ساجده

وثوق ساجده

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضایی شایسته

رضایی شایسته

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
فرحناک مجد بهار

فرحناک مجد بهار

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
یعقوبی سرملی محمدحسین

یعقوبی سرملی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تقی زاده سارمه امیررضا

تقی زاده سارمه امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
میرزایی محدثه

میرزایی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
پارسای مهرسا

پارسای مهرسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صادقی سیدسینا

صادقی سیدسینا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
امین کسمائی آرین

امین کسمائی آرین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کشاورز مقدم کیانا

کشاورز مقدم کیانا

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
جلالی امیرطاها

جلالی امیرطاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مشفق آوا

مشفق آوا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ثمری شیرآباد سهند

ثمری شیرآباد سهند

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صابری اطاقوری محمدحسین

صابری اطاقوری محمدحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قلی پور ارکمی نیما

قلی پور ارکمی نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خوشه چین گیلک سجاد

خوشه چین گیلک سجاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امیری کاربندی سلمی

امیری کاربندی سلمی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پیمان سیده مهسا

پیمان سیده مهسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حسن زاده ساجده

حسن زاده ساجده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فرزانه غزاله

فرزانه غزاله

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پاکاری نفیسه

پاکاری نفیسه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از زن

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وحیدی سیدمانی

وحیدی سیدمانی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوروزی رحمت آباد ابوالفضل

نوروزی رحمت آباد ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
باقری زهرا

باقری زهرا

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

هنر
خانی پور فاطمه

خانی پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عزیزی محدثه

عزیزی محدثه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مصلحت جو ماکلوانی رضا

مصلحت جو ماکلوانی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عبدی گلسفیدی فاطمه

عبدی گلسفیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیدوار الهه

امیدوار الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کوچکی علی

کوچکی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت بندرانزلي

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علی اکبری عرفان

علی اکبری عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شریفی آریا

شریفی آریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گل سرخی رها

گل سرخی رها

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کیانی فر رامتین

کیانی فر رامتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقان محمد

دهقان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رودباری پارمیدا

رودباری پارمیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میره جینی روژینا

میره جینی روژینا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
میرنصرالهی پارسا سیدسپهر

میرنصرالهی پارسا سیدسپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نظرکرده ابدی امیرحسین

نظرکرده ابدی امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 47 آزمون

زبان
نوروزی الهه

نوروزی الهه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عباس نیا تینا

عباس نیا تینا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گل آرا زینب

گل آرا زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دهقان زاده دنیا

دهقان زاده دنیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مولایی زینب

مولایی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باقرزاده خداشهری محمدرضا

باقرزاده خداشهری محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مومنی فرناز

مومنی فرناز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پیاب نما یگانه

پیاب نما یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شجاعی علیرضا

شجاعی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ستوده علیرضا

ستوده علیرضا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

زبان
عابدپور لنگرودی شایان

عابدپور لنگرودی شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مصلحی سیده لینا

مصلحی سیده لینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظری برسری رضا

نظری برسری رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت سنگر

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رستمی علی

رستمی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رودبار

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
موذن قاسم آبادی زهرا

موذن قاسم آبادی زهرا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ديلمان

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
اقدامی طناز

اقدامی طناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهرابیان محمدرضا

مهرابیان محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابوافضل زاده محدثه

ابوافضل زاده محدثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دلیری امیرمحمد

دلیری امیرمحمد

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
افشاری محمدرضا

افشاری محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خاک پور گورابجیری عرفان

خاک پور گورابجیری عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کمالی حامد

کمالی حامد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت بندرانزلي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پارسا دیوشلی سیدعلی

پارسا دیوشلی سیدعلی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
یوسف پور ثناء

یوسف پور ثناء

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خادملو فاطمه

خادملو فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفرفیروزجیرهنده علیرضا

صفرفیروزجیرهنده علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امینی امیرحسین

امینی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اکبری امیرحسین

اکبری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باقرنیا مائده

باقرنیا مائده

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خداداد یاسوری سمیه

خداداد یاسوری سمیه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قلی زاده تینا

قلی زاده تینا

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مهرشاد پارسا

مهرشاد پارسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فکری خطیبی فاطمه

فکری خطیبی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت استانه اشرفيه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
کوشا زهرا

کوشا زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مداحی مهتاب

مداحی مهتاب

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بابانیا فاطمه

بابانیا فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پارسای مهدیس

پارسای مهدیس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خاکزاد ریحانه

خاکزاد ریحانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جاوید الهه

جاوید الهه

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوی سیده مطهره

موسوی سیده مطهره

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مسیب مرادی نونا

مسیب مرادی نونا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

زبان
مدنی کوچک سیده پانته آ

مدنی کوچک سیده پانته آ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عزیزی هدیه

عزیزی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسین زاده جورشری مهرشاد

حسین زاده جورشری مهرشاد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پارساپسند سیده معصومه

پارساپسند سیده معصومه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ثناگو کیانا

ثناگو کیانا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شریفیان محمدصدرا

شریفیان محمدصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظری شهربیجاری محمدمهدی

نظری شهربیجاری محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملکی ماسوله راستین

ملکی ماسوله راستین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
کشاورز ساره

کشاورز ساره

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صابری معصومه

صابری معصومه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خشنودی امیرحسین

خشنودی امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حقیقی نگین

حقیقی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
میهن پرست فاطمه

میهن پرست فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

زبان
پورسعیدزاهد رضوانه

پورسعیدزاهد رضوانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
یوسفی نیا یاسمن

یوسفی نیا یاسمن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فداکار آیلین

فداکار آیلین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صالح نیا عقیق

صالح نیا عقیق

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دل زنده مریم

دل زنده مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جیران زاده روزبه

جیران زاده روزبه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جهان طلب محمدمهدی

جهان طلب محمدمهدی

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
یزدانی پوریا

یزدانی پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نادری هلیا

نادری هلیا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آهنگ نوید

آهنگ نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسکندرزاده سه ساری محمدمهدی

اسکندرزاده سه ساری محمدمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فیروزی سارا

فیروزی سارا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محسنی زاده پگاه

محسنی زاده پگاه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منظمی سیدپدرام

منظمی سیدپدرام

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شکوهی خشکبیجاری سعید

شکوهی خشکبیجاری سعید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت سنگر

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مسئلتی سپهر

مسئلتی سپهر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آراسته امام زاده هاشمی پویا

آراسته امام زاده هاشمی پویا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدی فتیده محسن

محمدی فتیده محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کارگر فاطمه

کارگر فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرکياشهر

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جلیل زاده قدیم کارن

جلیل زاده قدیم کارن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همتی نسترن

همتی نسترن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع پور روژان

زارع پور روژان

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رستگارپاشاکی امیرحسین

رستگارپاشاکی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بیدارتوچاهی فاطمه

بیدارتوچاهی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سعیدی سیده نرگس

سعیدی سیده نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی آیدا

محمدی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
توفیقی زینب

توفیقی زینب

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عبدالهی دینا

عبدالهی دینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یوسف نیا ستایش

یوسف نیا ستایش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دولتی طالقانی آرین

دولتی طالقانی آرین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ماسال وشاندرمن

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسن نیا چابک فاطمه

حسن نیا چابک فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خیابانی فاطمه

خیابانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ترنگ ترانه

ترنگ ترانه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آتشکار سیده روجا

آتشکار سیده روجا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عابدین پورشولمی امیررضا

عابدین پورشولمی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرچولی پریسا

میرچولی پریسا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صادری سوگند

صادری سوگند

حقوق|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نعمتی نگین

نعمتی نگین

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
همتی کلوانی مهدی

همتی کلوانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت فومن

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کوه پیما محمدمهدی

کوه پیما محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جامعی امیرحسین

جامعی امیرحسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامی پیوند

غلامی پیوند

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سمیع فاطمه

سمیع فاطمه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شکوری صدف

شکوری صدف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمالی کسری

جمالی کسری

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عالی مانی

عالی مانی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
روشندل توسروندانی علی

روشندل توسروندانی علی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
افکار علی

افکار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبی مقدم بازکیائی سروش

رجبی مقدم بازکیائی سروش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خادم حسینی صهبا

خادم حسینی صهبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی مردخه مهشید

محمدی مردخه مهشید

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاهدی طهورا

جاهدی طهورا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامپور شکیلا

غلامپور شکیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قدیم پرست بی ریا اباتری صدرا

قدیم پرست بی ریا اباتری صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نصیری شیدا

نصیری شیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانیان فاطمه

قربانیان فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان ويژه خواهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آزاده مریم

آزاده مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفرزاده مهیار

صفرزاده مهیار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علیزاده سروندی محدثه

علیزاده سروندی محدثه

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کاظمی محمد

کاظمی محمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصیری خلیلی محمدعلی

نصیری خلیلی محمدعلی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدی نرگس

احمدی نرگس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحیمی اصل حورا

رحیمی اصل حورا

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دادرس جدی سبا

دادرس جدی سبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی مقدم سیده ثنا

حسینی مقدم سیده ثنا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پاک طینت ژینا

پاک طینت ژینا

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کلانتری چاله سرائی مهدی

کلانتری چاله سرائی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرانزلي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اخوان معروفی سیده درسا

اخوان معروفی سیده درسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نوشادرافع فاطمه

نوشادرافع فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ولی زاده لاسکی یاسین

ولی زاده لاسکی یاسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت آستانه اشرفيه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ارجمندی پریا

ارجمندی پریا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسینی سیدکمیل

حسینی سیدکمیل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سادیسی سارا

سادیسی سارا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حصان عاشوری بهاره

حصان عاشوری بهاره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسین زاده درزی محله علیرضا

حسین زاده درزی محله علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پژوم فاطمه

پژوم فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خانعلی پور مرسده

خانعلی پور مرسده

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفرخواه محدثه

صفرخواه محدثه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خان احمدی فاطمه

خان احمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محرابی محدثه

محرابی محدثه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرحبد ساجده

فرحبد ساجده

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوحی کرارودی حسین

نوحی کرارودی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پیردیر نیوشا

پیردیر نیوشا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا فاطمه زهرا

زهرا فاطمه زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ایمانی علی

ایمانی علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عطایی مقدم نگین

عطایی مقدم نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جانشین پردیس

جانشین پردیس

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زحمتکش فائزه

زحمتکش فائزه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی آرین

محمدی آرین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علیزاده آرمین

علیزاده آرمین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تاج مهری سیدامیرمحمد

تاج مهری سیدامیرمحمد

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
اقبال پور علیرضا

اقبال پور علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاحت کار الهام

فلاحت کار الهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودی مهدی

محمودی مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خوش طینت آریا

خوش طینت آریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادی کیمیا

مرادی کیمیا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سقراطی نازنین

سقراطی نازنین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عموزاده مهرشاد

عموزاده مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امیدوار مطهره

امیدوار مطهره

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حقیقی پور محمدرضا

حقیقی پور محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حجتی ذوالپیرانی سیدامیررضا

حجتی ذوالپیرانی سیدامیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقامحمدی اریانا

آقامحمدی اریانا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدیاری نساز علی اکبر

احمدیاری نساز علی اکبر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امینی امیرمحمد

امینی امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهاری سوگل

بهاری سوگل

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهزادفر رادمهر

بهزادفر رادمهر

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبادت گر مطهره

عبادت گر مطهره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامزاده مبینا

غلامزاده مبینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رفیعی ساغر

رفیعی ساغر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامی امیرعلی

غلامی امیرعلی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسدی تارا

اسدی تارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنبری مبینا

قنبری مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قنبری خانقاه امیرحسین

قنبری خانقاه امیرحسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجبی دلیوند محمدحسن

رجبی دلیوند محمدحسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رشت ناحيه 2

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یزدان پرست سیده زهرا

یزدان پرست سیده زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اندک رنج پریا

اندک رنج پریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسیب زاده آریانا

مسیب زاده آریانا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروزی نگار

نوروزی نگار

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مبرقع بهبهانی سیده مریم

مبرقع بهبهانی سیده مریم

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدی زاده کتایون

مهدی زاده کتایون

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروی شایا

خسروی شایا

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه هنر | روزانه-ساز پيانو

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
میرحسینی آرین

میرحسینی آرین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لطیفی هنگامه

لطیفی هنگامه

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لنگرودیان سارگل

لنگرودیان سارگل

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیمی تمرین محمدامین

ابراهیمی تمرین محمدامین

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کوچکی زهرا

کوچکی زهرا

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صفری مردخه سینا

صفری مردخه سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جازمی یکرنگ مهدی

جازمی یکرنگ مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حلاجیان محمدامین

حلاجیان محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرتضی زاده شوئیلی مهدی

مرتضی زاده شوئیلی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاد معصومه

شاد معصومه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلام پور رومینا

غلام پور رومینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسم زاده سعید

قاسم زاده سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی کیانا

حسینی کیانا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهرابی هنگامه

سهرابی هنگامه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غلامی شیل سر مهراد

غلامی شیل سر مهراد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجفی محمدمهدی

نجفی محمدمهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ماسال وشاندرمن

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
محمدنیاء رضا

محمدنیاء رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امیری عسل

امیری عسل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسی جاهد محمدحسین

طهماسی جاهد محمدحسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بینائی ماسوله دامون

بینائی ماسوله دامون

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حمیدی زاد کوثر

حمیدی زاد کوثر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسین غلامی عطاءاله

حسین غلامی عطاءاله

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرقان محمد

فرقان محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمتی اسکلکی کیان

رحمتی اسکلکی کیان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نقاش زادگان ستایش

نقاش زادگان ستایش

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلرخ مهدیس

گلرخ مهدیس

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شکوهی مهر دینا

شکوهی مهر دینا

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

زبان
پایه دار زهرا

پایه دار زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تخته چیان پارمیس

تخته چیان پارمیس

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عظیمی سیدآروند

عظیمی سیدآروند

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گلرخ مهدیه

گلرخ مهدیه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مومن زاده سیاهمزگی محمدامین

مومن زاده سیاهمزگی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت شفت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاکری حنانه

شاکری حنانه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسنی علی

محسنی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علوی سیده فاطمه

علوی سیده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
رضازاده شیجانی محمدمهدی

رضازاده شیجانی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کوه رو نوید

کوه رو نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی آرمان

محمدی آرمان

زبان وادبيات الماني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
میرباقری ساجده

میرباقری ساجده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
یگانگی محمد

یگانگی محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
روشنی رودسری یاسین

روشنی رودسری یاسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عاشوری روشنک

عاشوری روشنک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحی کرنق مهدی

صالحی کرنق مهدی

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اعتمادی مهربد

اعتمادی مهربد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امیری چایجانی سروش

امیری چایجانی سروش

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسماعیلی مهراد

اسماعیلی مهراد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دام نیا ماهانا

دام نیا ماهانا

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
حسین زاده اوجاق سینا

حسین زاده اوجاق سینا

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باژبان روژان

باژبان روژان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امیدی خالکی پارسا

امیدی خالکی پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زمردی ماهان

زمردی ماهان

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محبی کیا فاطمه

محبی کیا فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رمضانیان گیلانی سینا

رمضانیان گیلانی سینا

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي صومعه سرا | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آقائی ملاسرائی علی

آقائی ملاسرائی علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
زاهدی آیدا

زاهدی آیدا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
بدخشان مهر مرتضی

بدخشان مهر مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سعادت رشتی علیرضا

سعادت رشتی علیرضا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:22:48 PM