ايلخچي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ايلخچي

دیزجی ایلخچی یاسمین

دیزجی ایلخچی یاسمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
سلطانی حسین

سلطانی حسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
بهرامی ایلخچی فرزانه

بهرامی ایلخچی فرزانه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
فتاحی محمد

فتاحی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدرضا

حسینی سیدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ولیزاده گلسا

ولیزاده گلسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نظری امیررضا

نظری امیررضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مدادی صدف

مدادی صدف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قنبری کلجاهی امیرحسین

قنبری کلجاهی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مولوی حبیب

مولوی حبیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اقا محمدی باقر

اقا محمدی باقر

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبیلی هادی

سبیلی هادی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شایقی ثنا

شایقی ثنا

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هادی محنا

هادی محنا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:04:28 PM