ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملكان


پاشایی محمد

پاشایی محمد

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

9سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
طاهری شیلا

طاهری شیلا

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

6سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
مهر آذر زهرا

مهر آذر زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
حیدر نژاد محمد

حیدر نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
مهرآذر حانیه

مهرآذر حانیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
ایرانی فرحان

ایرانی فرحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ملکان

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
دیانتی سونیا

دیانتی سونیا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
آقایی کوثر

آقایی کوثر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نجف زاده زهرا

نجف زاده زهرا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ایرانی صبا

ایرانی صبا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
مصدق فرحانه

مصدق فرحانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نزهتی ملکی نگین

نزهتی ملکی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رضوانی محدثه

رضوانی محدثه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت گوگان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نوری صبا

نوری صبا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرجی امیر محمد

فرجی امیر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اکبر پور فرزاد

اکبر پور فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجاتی ندا

نجاتی ندا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اکبری علی

اکبری علی

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حلاجی مبارکی سینا

حلاجی مبارکی سینا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فریور عباس

فریور عباس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کاظمی مجمد

کاظمی مجمد

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقاجان زاده مهدی

آقاجان زاده مهدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسم زاده مصطفی

قاسم زاده مصطفی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدی محمد

عبدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت ايلخچي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سالمه لیلا

سالمه لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 4:03:29 AM
Menu