بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بناب


فخری نوید

فخری نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت گوگان

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قربانی مبینا

قربانی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
قربانی اقدم بیتا

قربانی اقدم بیتا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
جعفری علی

جعفری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
علی زاده مریم

علی زاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
طلوعی گرده رشت محمدرضا

طلوعی گرده رشت محمدرضا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مراغه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فراوان زهرا

فراوان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قاسمی آذر امیرحسین

قاسمی آذر امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
بنابی چلقایی علی

بنابی چلقایی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
کمالی اطلس عرفان

کمالی اطلس عرفان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عبدالجباری صفا

عبدالجباری صفا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحیمی آرزو

رحیمی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ترکمانی آزاد رضا

ترکمانی آزاد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فتح اللهی مطلق مهشید

فتح اللهی مطلق مهشید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شمس دانش بناب رضا

شمس دانش بناب رضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مراغه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شوکتی آرمان

شوکتی آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نوید الهه

نوید الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
یزدانی آیدین

یزدانی آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفری میلاد

جعفری میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شریفی هاجر

شریفی هاجر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معاصری بناب عرفان

معاصری بناب عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن نژاد شهرام

حسن نژاد شهرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
انتظاری فرزاد

انتظاری فرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بایرامی مهدی

بایرامی مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجنونی مهدی

مجنونی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توکلی احمد

توکلی احمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آب خیز حامد

آب خیز حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امیری بناب نرگس

امیری بناب نرگس

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
‌لک ائلشن

‌لک ائلشن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امامی مهدی

امامی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدوی سینا

مهدوی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بزازیان بناب یاسمن

بزازیان بناب یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:30:01 AM
Menu