بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بناب

محمدی جنت علی رضا

محمدی جنت علی رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

8سال کانونی / 185 آزمون

انسانی
فخری نوید

فخری نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت گوگان

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قربانی مبینا

قربانی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
قربانی اقدم بیتا

قربانی اقدم بیتا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
فرزانه محدثه

فرزانه محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هشترود

8سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
جعفری علی

جعفری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
علی زاده مریم

علی زاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
اسدزاده ثمین

اسدزاده ثمین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هشترود

5سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
طلوعی گرده رشت محمدرضا

طلوعی گرده رشت محمدرضا

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مراغه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فراوان زهرا

فراوان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
میزانی کهل عیسی

میزانی کهل عیسی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
قاسمی آذر امیرحسین

قاسمی آذر امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
بنابی چلقایی علی

بنابی چلقایی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ثقفی اصل آیناز

ثقفی اصل آیناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
خجسته نژند رضا

خجسته نژند رضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
کمالی اطلس عرفان

کمالی اطلس عرفان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عبدالجباری صفا

عبدالجباری صفا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحیمی آرزو

رحیمی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ملک پور پوریا

ملک پور پوریا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ترکمانی آزاد رضا

ترکمانی آزاد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فتح اللهی مطلق مهشید

فتح اللهی مطلق مهشید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تسلی بناب کیمیا

تسلی بناب کیمیا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شمس دانش بناب رضا

شمس دانش بناب رضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مراغه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شوکتی آرمان

شوکتی آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نوید الهه

نوید الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غیاثی سمیه

غیاثی سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خیری آلقو علی

خیری آلقو علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
پورآقاملااقدم مهدی

پورآقاملااقدم مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
یزدانی آیدین

یزدانی آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جعفری میلاد

جعفری میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شریفی هاجر

شریفی هاجر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معاصری بناب عرفان

معاصری بناب عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن نژاد شهرام

حسن نژاد شهرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
انتظاری فرزاد

انتظاری فرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بایرامی مهدی

بایرامی مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مجنونی مهدی

مجنونی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آرشین چی امیر احمد

آرشین چی امیر احمد

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عابداکرم سعید

عابداکرم سعید

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحمت اله پور زهرا

رحمت اله پور زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت بناب

1سال کانونی / 34 آزمون

زبان
توکلی احمد

توکلی احمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آب خیز حامد

آب خیز حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شادمان بناب امیررضا

شادمان بناب امیررضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت شبستر

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوبخت معصومه

نوبخت معصومه

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ممقانی زاده محمد

ممقانی زاده محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت عجب شير

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ممقانی زاده مهدی

ممقانی زاده مهدی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت عجب شير

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
علی پور سجاد

علی پور سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خسروشاه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پیری قدیم رقیه

پیری قدیم رقیه

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت ملکان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
امیری بناب نرگس

امیری بناب نرگس

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خیری مریم

خیری مریم

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فیض اللهی یاشار

فیض اللهی یاشار

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اخلاصی بناب مهدی

اخلاصی بناب مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ملکان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
‌لک ائلشن

‌لک ائلشن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تنهائیان بابک

تنهائیان بابک

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت شبستر

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پیروزفرد محمدرضا

پیروزفرد محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امامی مهدی

امامی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمی آذر زهرا

قاسمی آذر زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ترکمانچاي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهدوی سینا

مهدوی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغری آرمین

اصغری آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسعلی زاده سنا

عباسعلی زاده سنا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
وهاب زاده پوریا

وهاب زاده پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت کاغذکنان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بصیری نگین

بصیری نگین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بزازیان بناب یاسمن

بزازیان بناب یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهیلی صبا

سهیلی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت غجب شير

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرتضوی رامین

مرتضوی رامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
یوسف زاده مریم

یوسف زاده مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مراغه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحیم زاده رقیه

رحیم زاده رقیه

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شهبازی مهدی

شهبازی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مجنونی رامین

مجنونی رامین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حیدری علی

حیدری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تقی زاده اصل حمید

تقی زاده اصل حمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبادپور سمیرا

عبادپور سمیرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
غلامی عرفان

غلامی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
3/23/2023 8:53:09 PM