شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهين دژ


خسروی مهدیه

خسروی مهدیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت کشاورز

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مرادپور آذر بهداد

مرادپور آذر بهداد

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
5/29/2023 6:31:37 AM
Menu