مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مياندوآب

طباطبایی سید محمد

طباطبایی سید محمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

10سال کانونی / 209 آزمون

تجربی
پوریوسف الینا

پوریوسف الینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

11سال کانونی / 198 آزمون

تجربی
ناصرشقاقی مهدی

ناصرشقاقی مهدی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

9سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
قرا باغلو رضا

قرا باغلو رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

8سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
اسمعیل نژاد فائزه

اسمعیل نژاد فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
بابایی پارسا

بابایی پارسا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت بوکان

8سال کانونی / 152 آزمون

ریاضی
ایمانی امین

ایمانی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
اسدی شادی

اسدی شادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شاهين دژ

7سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
پهلوانیان ساغر

پهلوانیان ساغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
عیوضی مریم

عیوضی مریم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت مياندواب

6سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
اسدزاده محمدامین

اسدزاده محمدامین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
سیفی مبین

سیفی مبین

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
محمد پوری مهدی

محمد پوری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
طالبان شاهین

طالبان شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
علیزاده مبینا

علیزاده مبینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
موسوی امیرحسین

موسوی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت تکاب

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رجب پور پریسا

رجب پور پریسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
شفائی اسرا

شفائی اسرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
جعفری سینا

جعفری سینا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ارجمند وکیل کندی زهرا

ارجمند وکیل کندی زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
صمدی ندا

صمدی ندا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسن زاده ماهان

حسن زاده ماهان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

2سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
فرزامی ساغر

فرزامی ساغر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدی آریا

محمدی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اکبری پریا

اکبری پریا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حاجلو مرجان

حاجلو مرجان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زینال پور آرین

زینال پور آرین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت مياندوآب

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
محمدی چلبیانی یاسمن

محمدی چلبیانی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خیری رضا

خیری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مختاروند امین

مختاروند امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
بوستانی علی

بوستانی علی

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شایان متین

شایان متین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
خیاطی رضا

خیاطی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دیانتی علیرضا

دیانتی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکبری مبین

اکبری مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بختیاری علی

بختیاری علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مرحمت آباد

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جلیلی سهیل

جلیلی سهیل

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جوادی مهسا

جوادی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
انتخابی حیدرلو معراج

انتخابی حیدرلو معراج

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت سلماس

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوی نصیرکندی میرسهیل

موسوی نصیرکندی میرسهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریم زاده آرمان

کریم زاده آرمان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حیدری اصغر

حیدری اصغر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
جدید فاطمه

جدید فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حمدی لیلا

حمدی لیلا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضایی الهه

رضایی الهه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جلیل نژاد علی

جلیل نژاد علی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صادقی حسین

صادقی حسین

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسلمان ابراهیم

مسلمان ابراهیم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قلی زاده رضا

قلی زاده رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هوشمند مائده

هوشمند مائده

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خانی صبا

خانی صبا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کنعانی بیتا

کنعانی بیتا

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کیانفر کوشا

کیانفر کوشا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آذربار ساغر

آذربار ساغر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شاهدی زهرا

شاهدی زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خدابنده لوی پوریا

خدابنده لوی پوریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علیزاده سالار

علیزاده سالار

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل تحصيل سلماس-محل خدمت صوماي برادوست

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صدوقی جانان

صدوقی جانان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدیان امیرضا

محمدیان امیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل سلماس- محل خدمت تکاب

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت بوکان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پلنگی مریم

پلنگی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کریمی کیمیا

کریمی کیمیا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شریفی معصومه

شریفی معصومه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
طلایی مهدی

طلایی مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امانی بنائم مهدی

امانی بنائم مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قهرمانزاده ارسطو

قهرمانزاده ارسطو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حیدری آیناز

حیدری آیناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت کشاورز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بازمانی ایلقار

بازمانی ایلقار

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صالحی ملحملو زینب

صالحی ملحملو زینب

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سعادتی حانیه

سعادتی حانیه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رشیدی یاشار

رشیدی یاشار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پلدشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طلاعی مریم

طلاعی مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدپور سام

محمدپور سام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساکت زهرا

ساکت زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي-محل تحصيل مياندوآب

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسی آیلین

عباسی آیلین

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوانمرد محمد

جوانمرد محمد

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قهرمان علیرضا

قهرمان علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلمانی نسترن

سلمانی نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصیرزاده آیدا

نصیرزاده آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محبی مهدی

محبی مهدی

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفاری شاهین

غفاری شاهین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زینالی سعید

زینالی سعید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نیکیان علی

نیکیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سیفی فاطمه

سیفی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ستاری هاجر

ستاری هاجر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محرمی مهسا

محرمی مهسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بندری آرمین

بندری آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شیرعلیپور مهسا

شیرعلیپور مهسا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فایضی وحید

فایضی وحید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسعدی مهدیه

اسعدی مهدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:46:36 AM