خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خوي


گلوانی حکیمه

گلوانی حکیمه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

8سال کانونی / 158 آزمون

هنر
چراغیان ضیاء علیرضا

چراغیان ضیاء علیرضا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت اروميه ناحيه 1

4سال کانونی / 71 آزمون

هنر
احمدی سیدعلیرضا

احمدی سیدعلیرضا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
5/28/2023 7:56:56 AM