خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خوي

سهرابی الهه

سهرابی الهه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

9سال کانونی / 223 آزمون

تجربی
افتخاری مبین

افتخاری مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 182 آزمون

تجربی
باباپور لیلا

باباپور لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
حاج اسمعیل زاده محمدعلی

حاج اسمعیل زاده محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
گلوانی محمد

گلوانی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

7سال کانونی / 170 آزمون

ریاضی
بوستانی علی

بوستانی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
خوش خلق امیرعلی

خوش خلق امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
گلوانی حکیمه

گلوانی حکیمه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

8سال کانونی / 158 آزمون

هنر
شاهسواری علی

شاهسواری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

8سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
مصطفائی مجید

مصطفائی مجید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

6سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
جسور مهسا

جسور مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

6سال کانونی / 148 آزمون

انسانی
لک‌ امیرحسین

لک‌ امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل سلماس- محل خدمت چايپاره

7سال کانونی / 147 آزمون

ریاضی
خدادوست سمیه

خدادوست سمیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
کلوانی مائده

کلوانی مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي

7سال کانونی / 143 آزمون

زبان
شری زاده زینب

شری زاده زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
جبارزاده علی

جبارزاده علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
علیزاده مهدیه

علیزاده مهدیه

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
حیدرزاده امیرحسین

حیدرزاده امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
حسن پور سوگند

حسن پور سوگند

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 137 آزمون

زبان
لک‌ سودا

لک‌ سودا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
ایرانی فاطمه

ایرانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل خوي - محل خدمت خوي

7سال کانونی / 136 آزمون

ریاضی
شیری بهنام

شیری بهنام

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
قره داغی ملاحاجلو سالار

قره داغی ملاحاجلو سالار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
حسنلو مهدی

حسنلو مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
هاشم زاده محسن

هاشم زاده محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
محمودی محمدامین

محمودی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
حسن زاده چورسی کوثر

حسن زاده چورسی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

6سال کانونی / 131 آزمون

انسانی
سودی کبری

سودی کبری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
محمودیان مائده

محمودیان مائده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
صالحین نیلوفر

صالحین نیلوفر

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
حاجی علیلو ریحانه

حاجی علیلو ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
مسلمی میلاد

مسلمی میلاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
صمدی حجت

صمدی حجت

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

4سال کانونی / 125 آزمون

انسانی
نصرالهی مریم

نصرالهی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
مرادخانی راضیه

مرادخانی راضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
معصومی زهرا

معصومی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
مخصوصی زهرا

مخصوصی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

4سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
معصوملو پریسا

معصوملو پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

5سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
رضازاده الیسا

رضازاده الیسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
رنجبری سجاد

رنجبری سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
جعفرزاده زهرا

جعفرزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
فیاضی عسل

فیاضی عسل

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 114 آزمون

انسانی
صلاح لو فاطمه

صلاح لو فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت چايپاره

6سال کانونی / 112 آزمون

زبان
حاجی حسینلو مائده

حاجی حسینلو مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
قدیم خانی سحر

قدیم خانی سحر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
ایلاتی عطا

ایلاتی عطا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
فقهی فاطمه

فقهی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
کاظمی سما

کاظمی سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
عظیمی مطلق علی

عظیمی مطلق علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
احمدی حمزیان سفلی امیررضا

احمدی حمزیان سفلی امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
بیالو سعیده

بیالو سعیده

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نقی لو نرجس

نقی لو نرجس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت پيرانشهر

3سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
فیض الله زاده نیما

فیض الله زاده نیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
سیفلو محمدامین

سیفلو محمدامین

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
طاهر سلما

طاهر سلما

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
فیض الهی مهدی

فیض الهی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
پناهی مقدم سمانه

پناهی مقدم سمانه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
قربان زاده رضا

قربان زاده رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
میرعلیجانی ثنا

میرعلیجانی ثنا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

4سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
معصومی لیلا

معصومی لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حسنلوئی فاطمه

حسنلوئی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
توسلی فاطمه

توسلی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
اباذری فائزه

اباذری فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
جعفرپور فاطمه

جعفرپور فاطمه

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
نبی زاده عفیفه علی

نبی زاده عفیفه علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
علیزاده پرستو

علیزاده پرستو

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
شاهباز علی

شاهباز علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل سلماس- محل خدمت خوي

4سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
خلیلی مجید

خلیلی مجید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اقبالیان آیدا

اقبالیان آیدا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
علی زاده امیررضا

علی زاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
اباذرلو محمدامین

اباذرلو محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نادرعلی بیتا

نادرعلی بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شیدائی محسن

شیدائی محسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اقبالیان نگار

اقبالیان نگار

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
رضائی ابوالفضل

رضائی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
علی زاده کوثر

علی زاده کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شهنازی امین

شهنازی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بهرامی کیا

بهرامی کیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شرفی احمدرضا

شرفی احمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
واحدی نیا فاطمه

واحدی نیا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمدزاده بیگدرویش مهدی

محمدزاده بیگدرویش مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فرید فاطمه

فرید فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

2سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
اصغری الهام

اصغری الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قاسمی رضا

قاسمی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جنت دوست آیلار

جنت دوست آیلار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
الیاس زاده حسین

الیاس زاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رنجبری کوثر

رنجبری کوثر

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فکری اول رویا

فکری اول رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضائی آیدین

رضائی آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قره لی مسعود

قره لی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شابوئی دودکانلو فریبا

شابوئی دودکانلو فریبا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
جلالی نیا نازنین

جلالی نیا نازنین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نصیری غزال

نصیری غزال

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عابدی محمد

عابدی محمد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
رنجبری سونیا

رنجبری سونیا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پاشازاده یاسین

پاشازاده یاسین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رفیعی فاطمه

رفیعی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خیاطی اصل آرمین

خیاطی اصل آرمین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زاویه فرناز

زاویه فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
طاهری چورسی الناز

طاهری چورسی الناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زرندی امیرحسین

زرندی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زارعی الهه

زارعی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ولیزاده رویا

ولیزاده رویا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
راستی حانیه

راستی حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خوشوقت فاطمه

خوشوقت فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحملو مبین

رحملو مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کرم دل شایان

کرم دل شایان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قربانعلی زاده احسان

قربانعلی زاده احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اصغری یاسین

اصغری یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
فاضل زاده ثمین

فاضل زاده ثمین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
جهانی فاطمه

جهانی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خورابلو ثریا

خورابلو ثریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
چراغیان ضیاء علیرضا

چراغیان ضیاء علیرضا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت اروميه ناحيه 1

4سال کانونی / 71 آزمون

هنر
رضائی آرش

رضائی آرش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خاکزاد پارسا

خاکزاد پارسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضائی فر شیرین

رضائی فر شیرین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سعیدزاده اسکوئی مریم

سعیدزاده اسکوئی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زیبادل مریم

زیبادل مریم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 2

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
سلیمان پور مهدی

سلیمان پور مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
توفیقی متین

توفیقی متین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
پیلتن معصومه

پیلتن معصومه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
نودساله حسن

نودساله حسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحملو کیمیا

رحملو کیمیا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
قاسمی شیوا

قاسمی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
لطفی کشکی امیررضا

لطفی کشکی امیررضا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
موسوی مینا

موسوی مینا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
شمس نیا احسان

شمس نیا احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قنبری حسین

قنبری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جلالی نیا محمد

جلالی نیا محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قرقره چی محمد

قرقره چی محمد

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
علمردانی سهیل

علمردانی سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زینالی رضا

زینالی رضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
مهرتاش عرفان

مهرتاش عرفان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
علی شیخلو امیررضا

علی شیخلو امیررضا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بیداریان مبینا

بیداریان مبینا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسن اقدم محمدامین

حسن اقدم محمدامین

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سیدمحمودی سیدمهدی

سیدمحمودی سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محبوبی امیررضا

محبوبی امیررضا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلیمانی یگانه

سلیمانی یگانه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضوی سما

رضوی سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دنیامالی پور امیررضا

دنیامالی پور امیررضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فرهادی مارکانی لیلا

فرهادی مارکانی لیلا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عظیم پور ریحانه

عظیم پور ریحانه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
رنجبر امیررضا

رنجبر امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
افتخاری شادمهر

افتخاری شادمهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قره لی آناهیتا

قره لی آناهیتا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت خوي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
میرزائی ابوالفضل

میرزائی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
تارویردیلوی اصل مهدیه

تارویردیلوی اصل مهدیه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قنبرزاده آی دا

قنبرزاده آی دا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صاحب دل زهرا

صاحب دل زهرا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
پرو علیرضا

پرو علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شیخ زاده اقدم رویا

شیخ زاده اقدم رویا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت سلماس

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علی لو پارسا

علی لو پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شعیبی حسین

شعیبی حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
زینالی فرزانه

زینالی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شکورزاده نیما

شکورزاده نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علی زاده اصل حاجلاری امیرحسین

علی زاده اصل حاجلاری امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاجی حسینلو فاطمه

حاجی حسینلو فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نمکی صبور

نمکی صبور

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شوره چی سینا

شوره چی سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علی زاده فراز

علی زاده فراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقاجان پور علی اکبر

آقاجان پور علی اکبر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
بهپوربله سور سفلی غفور

بهپوربله سور سفلی غفور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نادرعلی امیرحسین

نادرعلی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رحیمی حسین

رحیمی حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کریم خانی عطیه

کریم خانی عطیه

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
گنجی مطلق دنیا

گنجی مطلق دنیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صلاحلو مهدی

صلاحلو مهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل تحصيل سلماس-محل خدمت خوي

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
کارگر یاسین

کارگر یاسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عالی زاده نیلوفر

عالی زاده نیلوفر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت خوي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
قلی پور امیرمحمد

قلی پور امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصیری عسل

نصیری عسل

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اشرفی خاطره

اشرفی خاطره

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زینالی رویا

زینالی رویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اکبری آذر امیرمحمد

اکبری آذر امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قوچخانی امیرمحمد

قوچخانی امیرمحمد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
موسی پور پریسا

موسی پور پریسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدالهی امیررضا

عبدالهی امیررضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
کریمی رقیه

کریمی رقیه

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زینال نژاد راضیه

زینال نژاد راضیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خداویردی زاده حجت

خداویردی زاده حجت

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطباي | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صالح زاده نیما

صالح زاده نیما

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سیدی میرحسین

سیدی میرحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جعفرزاده مرندی سبا

جعفرزاده مرندی سبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
راثی زاده زهرا

راثی زاده زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي-محل تحصيل پيرانشهر

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ساعی پوریا

ساعی پوریا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع مقدم یوسف

زارع مقدم یوسف

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جدی افسانه

جدی افسانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غفارزاده کیا

غفارزاده کیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدلو نازنین

محمدلو نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سيلوانا

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دودکانلوی میلان شاهین

دودکانلوی میلان شاهین

علوم تربيتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جعفرزاده محمدحسین

جعفرزاده محمدحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت حوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ضیائی ناصر

ضیائی ناصر

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده امیرمحمد

آقاجان زاده امیرمحمد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
علیلو اسماعیل

علیلو اسماعیل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرندی امیررضا

مرندی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بایرامی آی دا

بایرامی آی دا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سلماس

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاتاری عرفان

تاتاری عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجف زاده هانیه

نجف زاده هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپه پور سها

سپه پور سها

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسین زاده تورج

حسین زاده تورج

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آقای وش مریم

آقای وش مریم

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرتضویان محمدرضا

مرتضویان محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
درستی محمد

درستی محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
کلوانی سبحان

کلوانی سبحان

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عدالت فر مهسا

عدالت فر مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسداله پور زهرا

اسداله پور زهرا

گردشگري|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پناهی مریم

پناهی مریم

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمی مهدی

هاشمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت پلدشت

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورحسنعلی امیررضا

پورحسنعلی امیررضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی سیدعلیرضا

احمدی سیدعلیرضا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
ستارزاده مهدی

ستارزاده مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضاپور معصومه

رضاپور معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بابازاده خوئی فائزه

بابازاده خوئی فائزه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:07:53 PM