فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فريدونشهر

توازهی اخوره زهرا

توازهی اخوره زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
طاوسی امیر محمد

طاوسی امیر محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان -محل خدمت جي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رفیعی سایه

رفیعی سایه

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اقلیانی مهدی

اقلیانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدون شهر

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورسته احمدرضا

نورسته احمدرضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت بويين و مياندشت

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسینی حسین

حسینی حسین

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
پاکدل سجاد

پاکدل سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقیان الناز

صادقیان الناز

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسفنانی مجید

اسفنانی مجید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اونیکزی کاوه

اونیکزی کاوه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان- محل خدمت مبارکه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوروزی محمد

نوروزی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سپیانی سیمین

سپیانی سیمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان -محل خدمت گلپايگان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رفیعی بهاره

رفیعی بهاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستمی عباس

رستمی عباس

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موسوی سیدنیما

موسوی سیدنیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدون شهر

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شفیعی علی

شفیعی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت فريدون شهر

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
کربلی زهرا

کربلی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدون شهر

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زمانی مرضیه

زمانی مرضیه

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حبیبی رضا

حبیبی رضا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نصرالهی ملیحه

نصرالهی ملیحه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اصلانی نیما

اصلانی نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سپیانی معصومه

سپیانی معصومه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
فولادی مهدی

فولادی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت بويين و مياندشت

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:42:59 AM