دهاقان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دهاقان

مقصودی نجمه

مقصودی نجمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
میربد سارا

میربد سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مومن پور  زهرا

مومن پور زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حجازی سیدسجاد

حجازی سیدسجاد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت دهاقان

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
رییس زاده  صادق

رییس زاده صادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت دهاقان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
میرابراهیمی فاطمه‌السادات

میرابراهیمی فاطمه‌السادات

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
حجازی دهاقانی سحر

حجازی دهاقانی سحر

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
ناطقی فرزاد

ناطقی فرزاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خضری یاسمن

خضری یاسمن

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ناطقی فرزانه

ناطقی فرزانه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عناقه مسیح

عناقه مسیح

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
کاظمی آرمین

کاظمی آرمین

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عمرانی زهرا

عمرانی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بدریان علیرضا

بدریان علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عظیمی مهدی

عظیمی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زمانی شیوا

زمانی شیوا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

تاريخ|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
جهانبخش فاطمه

جهانبخش فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پورحاجی شیلا

پورحاجی شیلا

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نوروزی‌فر فرزاد

نوروزی‌فر فرزاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قنبری شکیبا

قنبری شکیبا

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

هنر
کیخایی مریم

کیخایی مریم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ممتاز فاطمه

ممتاز فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شهرضا

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شریعت لعیا

شریعت لعیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عظیمی محمدمهدی

عظیمی محمدمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
افشاری محمد

افشاری محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت دهاقان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حیدرزاده حمیدرضا

حیدرزاده حمیدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاتحی فاطمه

فاتحی فاطمه

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
شیرازی محمد

شیرازی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسیبی مونا

مسیبی مونا

علوم مهندسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یعقوبی سعید

یعقوبی سعید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت دهاقان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افشارزاده بنت الهدی

افشارزاده بنت الهدی

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ناظری معصومه

ناظری معصومه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 5

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قربانی محمدمحراب

قربانی محمدمحراب

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کهن امید

کهن امید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نجف آباد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:10:12 PM