فلاورجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فلاورجان

جعفرزاده قهدریجانی صالح

جعفرزاده قهدریجانی صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 5

8سال کانونی / 169 آزمون

تجربی
زمانی اسفهرانی فاطمه

زمانی اسفهرانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مشتاقی لارگانی زهرا

مشتاقی لارگانی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
اسماعیلی علیرضا

اسماعیلی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اکبری کلیشادی الهه

اکبری کلیشادی الهه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قربانی قلعه میری امیرحسین

قربانی قلعه میری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بابایی مرضیه

بابایی مرضیه

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدی خونسارکی فاطمه

محمدی خونسارکی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
توکلی زهرا

توکلی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت لنجان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عبدالهی فائزه

عبدالهی فائزه

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رمضانی قهدریجانی مهدی

رمضانی قهدریجانی مهدی

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسینی ابوالفضل

حسینی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادیان مرضیه

مرادیان مرضیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عزیزی دستنائی محدثه

عزیزی دستنائی محدثه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشیدی زهرا

رشیدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سرلکی مهدی

سرلکی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی مرضیه

محمدی مرضیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
کیانی زهرا

کیانی زهرا

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدی جوچی زهرا

محمدی جوچی زهرا

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نادری امیر

نادری امیر

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
انصاری شیوا

انصاری شیوا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کشانی کیانا

کشانی کیانا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شیرزادی لیلا

شیرزادی لیلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مرادیان مهسا

مرادیان مهسا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت باغبادران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
یادگاری رضا

یادگاری رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالبی طادی زهرا

طالبی طادی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی اشترجانی مهلا

احمدی اشترجانی مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی فلاورجانی سجاد

محمدی فلاورجانی سجاد

زبان چيني|دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
هدایت کلیشادی زهره

هدایت کلیشادی زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده قهدریجانی نرگس

اسماعیل زاده قهدریجانی نرگس

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شیروانی باغکومه شیلا

شیروانی باغکومه شیلا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خدادادی منفرد حامد

خدادادی منفرد حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرهنگ نژاد مهدی

فرهنگ نژاد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نادری دانیال

نادری دانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علیزاده ایمان

علیزاده ایمان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دوستی مریم

دوستی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کمالی شرودانی محمد مهدی

کمالی شرودانی محمد مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسیانی زهرا

موسیانی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهی فرد حقیقی آناهیتا

عبدالهی فرد حقیقی آناهیتا

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
کریمی علی

کریمی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

امار|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شیرزادی زهرا

شیرزادی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسی کرفشانی حسین

عباسی کرفشانی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت مبارکه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی چمگردانی امیرحسین

ابراهیمی چمگردانی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حیدری مسیح

حیدری مسیح

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مظاهری اجگردی فائزه

مظاهری اجگردی فائزه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسماعیل زاده حسین

اسماعیل زاده حسین

حقوق|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قربانی مهرداد

قربانی مهرداد

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربانی مهران

قربانی مهران

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرجی آرپناهی رضوان

فرجی آرپناهی رضوان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قنبری عدیوی فریبا

قنبری عدیوی فریبا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موذنی مرتضی

موذنی مرتضی

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کاظم زاده یونس

کاظم زاده یونس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایزدی محمد

ایزدی محمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقایی امین

آقایی امین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادی مرضیه

مرادی مرضیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هادیان نگین

هادیان نگین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقایی قهدریجانی حسین

آقایی قهدریجانی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کاظمی محمدحسین

کاظمی محمدحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کریمی نرگس

کریمی نرگس

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسوی سیدسالار

موسوی سیدسالار

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدی سارا

محمدی سارا

طراحي وچاپ پارچه|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بندرعباس | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
قربانی محمد

قربانی محمد

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضایی شقایق

رضایی شقایق

حسابداري|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حیدری علی

حیدری علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عزیزی اسما

عزیزی اسما

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معمارزاده غفاری عماد

معمارزاده غفاری عماد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:28:56 AM