خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خميني شهر


کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شاهین محدثه

شاهین محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
میردامادیان سیدمرتضی

میردامادیان سیدمرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کیماسی موگوئی حدیث

کیماسی موگوئی حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صالحی علی

صالحی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پرنده مرتضی

پرنده مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مجیری مهدی

مجیری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پریشانی مریم

پریشانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حداد علی

حداد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تیموری کیانا

تیموری کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نقدعلی امیرارسلان

نقدعلی امیرارسلان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تقی پور فرهاد

تقی پور فرهاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جلالی زینب

جلالی زینب

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زمانی علی

زمانی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابطحی سیدابراهیم

ابطحی سیدابراهیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرهادی محمدحسن

فرهادی محمدحسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضائی مبینا

رضائی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرابی مهدی

مهرابی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرابی عرفان

مهرابی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده مریم

ابراهیم زاده مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نبی مهدی

نبی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مختاری مهدیه

مختاری مهدیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قصری امیرحسین

قصری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حیدری محمدحسین

حیدری محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پیمانی مهرنوش

پیمانی مهرنوش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مختاری زهرا

مختاری زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرسفیانی مهسا

میرسفیانی مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه زهرا

محمدی فاطمه زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/31/2023 2:01:51 PM
Menu