خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خميني شهر

سعیدی مهدی

سعیدی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رحیمی امیرحسین

رحیمی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
شاهین محدثه

شاهین محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پرنده رضا

پرنده رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
میردامادیان سیدمرتضی

میردامادیان سیدمرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شفیعی زینب

شفیعی زینب

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
حاجیان غزاله

حاجیان غزاله

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
کیماسی موگوئی حدیث

کیماسی موگوئی حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گودرزی رامین

گودرزی رامین

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صالحی علی

صالحی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ایسپره علیرضا

ایسپره علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
پرنده مرتضی

پرنده مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مجیری مهدی

مجیری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پریشانی مریم

پریشانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرابی مهدی

مهرابی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ذبیحی حسین

ذبیحی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حداد علی

حداد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تیموری کیانا

تیموری کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نقدعلی امیرارسلان

نقدعلی امیرارسلان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تقی پور فرهاد

تقی پور فرهاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهریان ساجده

شهریان ساجده

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جلالی زینب

جلالی زینب

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آتش مهدی

آتش مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زمانی علی

زمانی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابطحی سیدابراهیم

ابطحی سیدابراهیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرهادی محمدحسن

فرهادی محمدحسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزی علیرضا

نوروزی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خلیلی عاطفه

خلیلی عاطفه

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی بتول

قاسمی بتول

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضائی مبینا

رضائی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرابی مهدی

مهرابی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهرابی عرفان

مهرابی عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رسولی سپهر

رسولی سپهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رجبی الهه

رجبی الهه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ابراهیم زاده مریم

ابراهیم زاده مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لطفی مهسا

لطفی مهسا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
نبی مهدی

نبی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کمالی علی

کمالی علی

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محسنی علی

محسنی علی

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت جي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مختاری مهدیه

مختاری مهدیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قصری امیرحسین

قصری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاج حیدری ابوالفضل

حاج حیدری ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یزدانی احسان

یزدانی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاج کرمی زهرا

حاج کرمی زهرا

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حیدری محمدحسین

حیدری محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهرعلی الهه

مهرعلی الهه

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تاج الدین غزل

تاج الدین غزل

گردشگري|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پیمانی مهرنوش

پیمانی مهرنوش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مختاری زهرا

مختاری زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روح الهی ابوالفضل

روح الهی ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افضلی فاطمه

افضلی فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجیدی متین

مجیدی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیخی آرزو

شیخی آرزو

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
اهالی محمد

اهالی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضانی الهه

رمضانی الهه

مشاوره|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کاظمی سید محمد حسین

کاظمی سید محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرابی امید

مهرابی امید

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صباغان محمدحسین

صباغان محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
انتظاری زهرا

انتظاری زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهبازی علیرضا

شهبازی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت زرين شهر

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهرابی علی

مهرابی علی

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کمالی امیرمحمد

کمالی امیرمحمد

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
میرسفیانی مهسا

میرسفیانی مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه زهرا

محمدی فاطمه زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 10:16:43 PM