مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مباركه

صفایی سارا

صفایی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
بابایی عرفان

بابایی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
قاراخانی نگین

قاراخانی نگین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت مبارکه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
درویش منا

درویش منا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت مبارکه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قاسمی عقیل

قاسمی عقیل

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت زرين شهر

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
عبداللهی حدیث

عبداللهی حدیث

مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صریریان محمدسبحان

صریریان محمدسبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ضیایی محمد

ضیایی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورمهر علی اصغر

پورمهر علی اصغر

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابراهیمی زینب

ابراهیمی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت زرين شهر

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دهنوی فائزه

دهنوی فائزه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
بهرامی مریم

بهرامی مریم

مشاوره|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:11:24 PM