زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرين شهر

کرباسیان فاطمه

کرباسیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسینی سده فاطمه

حسینی سده فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسینی سده زهرا

حسینی سده زهرا

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
نقدی پور محمدمهدی

نقدی پور محمدمهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه قم | روزانه

7سال کانونی / 97 آزمون

انسانی
اسماعیل پور دشتکی محمدرضا

اسماعیل پور دشتکی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مقدم مجتبی

مقدم مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پاسند علی

پاسند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کرمی راضیه

کرمی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ایزدی ستاره

ایزدی ستاره

زبان چيني|دانشگاه اصفهان | شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

زبان
نوررمضان یکتا

نوررمضان یکتا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

زبان
عسگری زهرا

عسگری زهرا

جغرافيا|دانشگاه اصفهان | شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
عموزادی ریزی محمدامین

عموزادی ریزی محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اله وردی مرضیه

اله وردی مرضیه

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مرادی دورک رضا

مرادی دورک رضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلیمیان ریزی مرضیه

سلیمیان ریزی مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
دهقانی چم پیری زهرا

دهقانی چم پیری زهرا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران خوانسار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
نصوحی محمدحسین

نصوحی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت مبارکه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جانمی ساجده

جانمی ساجده

مهندسي علوم دامي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شریفی نگین

شریفی نگین

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خلیلی نوگورانی جواد

خلیلی نوگورانی جواد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدی بداغ آبادی محمد

محمدی بداغ آبادی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سبکتکین ریزی مرضیه

سبکتکین ریزی مرضیه

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقانی قلعه قاسمی نگار

دهقانی قلعه قاسمی نگار

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

زبان
ترکی باغبادرانی فاطمه

ترکی باغبادرانی فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
عرب زاده کمیل

عرب زاده کمیل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خدابخشی صادق آبادی عرفان

خدابخشی صادق آبادی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فولادشهر

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسنخانی ریزی زهرا

حسنخانی ریزی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
موذنی امید

موذنی امید

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
باغبانی محدثه

باغبانی محدثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباسی فرتخونی مائده

عباسی فرتخونی مائده

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 2

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی ساراسادات

حسینی ساراسادات

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شمسی محسن

شمسی محسن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظرزاده ابکنار نیما

نظرزاده ابکنار نیما

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امیدخدا نیما

امیدخدا نیما

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابائیان نرگس

بابائیان نرگس

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قمی فاطمه

قمی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدادادی چمگردانی مهدی

خدادادی چمگردانی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

زبان چيني|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
موسوی محدثه سادات

موسوی محدثه سادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمی بهجت آبادی امین

کریمی بهجت آبادی امین

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زمانی بهناز

زمانی بهناز

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدیان ریزی مجید

مهدیان ریزی مجید

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یادگاری ورنامخواستی زهرا

یادگاری ورنامخواستی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خادمی ریزی امین

خادمی ریزی امین

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ضیائی سحر

ضیائی سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بیات حسین

بیات حسین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدیان ریزی محمد

مهدیان ریزی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلیمیان ریزی امیرحسین

سلیمیان ریزی امیرحسین

اهنگسازي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
صفیری حسن آبادی یونس

صفیری حسن آبادی یونس

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحیمی مهسا

رحیمی مهسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:18:45 AM