گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گلپايگان

ظاهری محمدرضا

ظاهری محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

8سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
مسیبی رقیه

مسیبی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فلاورجان

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
افاضلی مهرداد

افاضلی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
میرزایی حدیث

میرزایی حدیث

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
صابری امیر رضا

صابری امیر رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت تيران وکرون

7سال کانونی / 83 آزمون

زبان
رستمی بهار

رستمی بهار

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عدولی محمدمبین

عدولی محمدمبین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
کمالی جهان آباد بهناز

کمالی جهان آباد بهناز

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
سلطانی پردیس

سلطانی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اعجازی فاطمه

اعجازی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
عبیری ریحانه

عبیری ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شادی زهرا

شادی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت گلپايگان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یاسینی ساجده سادات

یاسینی ساجده سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شهیدی حمیدرضا

شهیدی حمیدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اشراقیان سوده

اشراقیان سوده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ناظمی نگار

ناظمی نگار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هل اتایی فاطمه سادات

هل اتایی فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت گلپايگان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جمالی مریم

جمالی مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت گلپايگان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اختری آیدا

اختری آیدا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیخی محمدرضا

شیخی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مروتی راضیه

مروتی راضیه

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جنت محمد

جنت محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمی نهر خلجی فاطمه

قاسمی نهر خلجی فاطمه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
یاوری محمد حسین

یاوری محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جهانگیری هانیه

جهانگیری هانیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت گلپايگان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جمالی زهرا

جمالی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افخمی عاطفه

افخمی عاطفه

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

زبان
محمودهاشمی سیده فاطمه

محمودهاشمی سیده فاطمه

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
پاک طینت فاطمه

پاک طینت فاطمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلطانی مرضیه

سلطانی مرضیه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
صدرایی پروا

صدرایی پروا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نیازی مبینا

نیازی مبینا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شایسته پور زهرا

شایسته پور زهرا

طراحي وچاپ پارچه|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
حسنی جواد

حسنی جواد

علوم سياسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جوهری محمداسماعیل

جوهری محمداسماعیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آقابراتی سجاد

آقابراتی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت گلپايگان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاج نوروزی فاطمه

حاج نوروزی فاطمه

عکاسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
عبدالهی دمنه سیدعلیرضا

عبدالهی دمنه سیدعلیرضا

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
یاوری محدثه

یاوری محدثه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جمالی فاطمه

جمالی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بیاتی علی

بیاتی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالاری شقایق

طالاری شقایق

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوری محمدحسین

نوری محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسنی ملیکا

محسنی ملیکا

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ریاضت هانیه

ریاضت هانیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افشاری محمدمهدی

افشاری محمدمهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاری شهرزاد

غفاری شهرزاد

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیکبخت زهرا

نیکبخت زهرا

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فیاضی زینب

فیاضی زینب

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هدایتی پریسا

هدایتی پریسا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فصاحت فاطمه

فصاحت فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صالحان زهراسادات

صالحان زهراسادات

علوم مهندسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اشراقیان فاطمه

اشراقیان فاطمه

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران خوانسار | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
شریفی مریم

شریفی مریم

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فیاضی آتنا

فیاضی آتنا

تاريخ|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قزوینی کیمیا

قزوینی کیمیا

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادی بهنام

مرادی بهنام

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:47:02 PM