كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كاشان

بابااحمدی فاطمه

بابااحمدی فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | شبانه

6سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
غلامی نصرآبادی  فاطمه

غلامی نصرآبادی فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
رافضی محدثه

رافضی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
سرخی خوزانی محمدجواد

سرخی خوزانی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
هاشمی مطلق ستایش

هاشمی مطلق ستایش

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
فلاحتی قالهر ابوالفضل

فلاحتی قالهر ابوالفضل

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

6سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
روائی فاطمه

روائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
برجی ابوالفضل

برجی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
اکبرزاده مرشدی مینو

اکبرزاده مرشدی مینو

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
گلپایگانی محمد

گلپایگانی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
جعفری فرد بیدگلی زهرا

جعفری فرد بیدگلی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
سلطانی مقدم بهاره

سلطانی مقدم بهاره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
مدرسی فرد سیدپارسا

مدرسی فرد سیدپارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بزرگ نیا ارشیا

بزرگ نیا ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
معتمدالرعایا فینی سبا

معتمدالرعایا فینی سبا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
طالبیان طاهری عاطفه

طالبیان طاهری عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده صفار علیرضا

ابراهیم زاده صفار علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مصلائی برزکی فاطمه

مصلائی برزکی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | شبانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بوستانی طاهری احمد

بوستانی طاهری احمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صباغیان بیدگلی مینا

صباغیان بیدگلی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
توکل زهرا

توکل زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودی نشلجی محمدجواد

محمودی نشلجی محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قریشی سیدعباس

قریشی سیدعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
قدیریان آرانی محمد

قدیریان آرانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هدایتی خمینی ملیکا

هدایتی خمینی ملیکا

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
اسماعیلی طاهری پردیس

اسماعیلی طاهری پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شاطریان محمد

شاطریان محمد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اصغری زاده امیرحسین

اصغری زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کریمی مشکانی امیرارسلان

کریمی مشکانی امیرارسلان

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قهرمان پور حسین

قهرمان پور حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
واسعی فاطمه سادات

واسعی فاطمه سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلمانی امیررضا

سلمانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معماری محمدجواد

معماری محمدجواد

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
متولی مریم سادات

متولی مریم سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خالقی آرانی فائزه

خالقی آرانی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فضل الهی آرش

فضل الهی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جدی سیده صبا

جدی سیده صبا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
طالبی زهراسادات

طالبی زهراسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت امامزاده

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
باقی ابوالفضل

باقی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسین پور حمیده

حسین پور حمیده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گندمکار بیدگلی مریم

گندمکار بیدگلی مریم

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
یگانه مقدم امیرحسین

یگانه مقدم امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فریدونیان امیرحسین

فریدونیان امیرحسین

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پیرصنعان زهرا

پیرصنعان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شامخی مریم

شامخی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اژدری زینب

اژدری زینب

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فخارنژاد امیرعباس

فخارنژاد امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فاضل فاطمه سادات

فاضل فاطمه سادات

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شرافت محمد

شرافت محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زاهدی حسین

زاهدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منعمی بیدگلی نرجس

منعمی بیدگلی نرجس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غفارپورقمصری ابوالفضل

غفارپورقمصری ابوالفضل

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حاجی زاده بیدگلی لعیا

حاجی زاده بیدگلی لعیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دست یافته فاطمه سادات

دست یافته فاطمه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
توسلی نوشابادی هستی

توسلی نوشابادی هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زیلویی مهسا

زیلویی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بدیعی نژاد سحر

بدیعی نژاد سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ذاکری قزآنی محمدحسین

ذاکری قزآنی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حیدری هدیه

حیدری هدیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فراتی کاشانی محمدفواد

فراتی کاشانی محمدفواد

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جهانگیر مطهره

جهانگیر مطهره

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
باقرزاده فاطمه

باقرزاده فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت اران وبيدگل کاشان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الوان کاریان دانیال

الوان کاریان دانیال

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرآفتاب مهدیه سادات

میرآفتاب مهدیه سادات

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اصفهانیان امیرمحمد

اصفهانیان امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دوستانه زهرا سادات

دوستانه زهرا سادات

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدزاده مهدی

محمدزاده مهدی

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ستاری امیدرضا

ستاری امیدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سرافرازی محمد

سرافرازی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هرزچی علی

هرزچی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شاکریان مژده

شاکریان مژده

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شفائی ریحانه

شفائی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرجی حسنارود محمدرضا

فرجی حسنارود محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سرکرده علیرضا

سرکرده علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صالحی برزکی علیرضا

صالحی برزکی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرمند مهناز

فرمند مهناز

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پیام الهام

پیام الهام

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هدائیان علی اکبر

هدائیان علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باسمه چی مهدیه

باسمه چی مهدیه

حقوق|دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
یزدی زهرا

یزدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاجی قدیری فاطمه

حاجی قدیری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فلاح علی

فلاح علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مبینی راوندی ریحانه

مبینی راوندی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سرمدیان نسرین

سرمدیان نسرین

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قنبری پدرام

قنبری پدرام

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان -محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
والی مریم

والی مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رزاق اف محمدحسین

رزاق اف محمدحسین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضایی برزکی سیدمجید

رضایی برزکی سیدمجید

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شفیعی مطهر مطهره سادات

شفیعی مطهر مطهره سادات

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عاصمی رضا

عاصمی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خاجه مجتبی

خاجه مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سلمانی امیرسبحان

سلمانی امیرسبحان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داداشی آرانی سهیل

داداشی آرانی سهیل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سادات سید محمدحسین

سادات سید محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حوض سیری علی اصغر

حوض سیری علی اصغر

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شبانی مرتضی

شبانی مرتضی

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صحفی پور حانیه

صحفی پور حانیه

حقوق|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسی محمدسامان

عباسی محمدسامان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حلاج باشی نوشین

حلاج باشی نوشین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلیمانیان بیدگلی علی اصغر

سلیمانیان بیدگلی علی اصغر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جندقیان بیدگلی سامیا

جندقیان بیدگلی سامیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صمدی فر زهرا

صمدی فر زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
مدنی سیدمحمدمتین

مدنی سیدمحمدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورسیدی سید محمدحسن

پورسیدی سید محمدحسن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کریم زاده یزدلی مریم

کریم زاده یزدلی مریم

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
سماقی مهدی

سماقی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلزی زینب

فلزی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهیاری حمزه

مهیاری حمزه

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
غلامزاده بوجاری ملیکا

غلامزاده بوجاری ملیکا

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
طوغانی امیررضا

طوغانی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خوشدل مفرد سارا

خوشدل مفرد سارا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جعفری آزاد یاسمن

جعفری آزاد یاسمن

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کیائی مهساسادات

کیائی مهساسادات

گردشگري|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لاجوردی فاطمه سادات

لاجوردی فاطمه سادات

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نمازدوست امیررضا

نمازدوست امیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عارفان اصل محمدامین

عارفان اصل محمدامین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقی علوی علی

صادقی علوی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت گلپايگان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ارباب سلیمانی محمدامین

ارباب سلیمانی محمدامین

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نعمتی محمدامین

نعمتی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صمدی فر فاطمه

صمدی فر فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
موسوی زاد ستاره سادات

موسوی زاد ستاره سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اکبریان وادقانی زهرا

اکبریان وادقانی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
میرزائی حسین

میرزائی حسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
لاجوردی سیدمحمدامین

لاجوردی سیدمحمدامین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کامروائی نیما

کامروائی نیما

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حافظیان مهسا

حافظیان مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عدنی سیدمحمدرضا

عدنی سیدمحمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
متین راد امیرعلی

متین راد امیرعلی

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-پذيرش از مرد

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حجازی سیدایمان

حجازی سیدایمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امیدواری محمدسینا

امیدواری محمدسینا

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مصلح آرانی محمدامین

مصلح آرانی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مژده یاسمن

مژده یاسمن

شيمي محض|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طاوسی محمدطه

طاوسی محمدطه

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدی محمود آبادی علی

محمدی محمود آبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امیرشاهی امیر رضا

امیرشاهی امیر رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عدالتی مریم

عدالتی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسماعیلی محمدطاها

اسماعیلی محمدطاها

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رضائی رونقی زینب

رضائی رونقی زینب

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قیومی ملیکا

قیومی ملیکا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذوالفقاری الهه

ذوالفقاری الهه

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کریمی مهدی

کریمی مهدی

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عربی فاطمه

عربی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
داورپور فاطمه

داورپور فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
مدبرنیا امیر

مدبرنیا امیر

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شجاعی جوشقانی میثم

شجاعی جوشقانی میثم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی جوشقانی عارفه

محمدی جوشقانی عارفه

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دانش مائده

دانش مائده

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فروغیان آرانی فروزان

فروغیان آرانی فروزان

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحیمی پناه فائزه

رحیمی پناه فائزه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پناهیده علی

پناهیده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امام مریم سادات

امام مریم سادات

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کاظمی سجاد

کاظمی سجاد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شاهين شهر

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدزاده میترا

محمدزاده میترا

فرش|دانشگاه کاشان | شبانه-

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
رحیم زاده قزاآنی علی اکبر

رحیم زاده قزاآنی علی اکبر

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قریشی نوش آبادی سیدداود

قریشی نوش آبادی سیدداود

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کردمیل موخر کاشانی ملیکا

کردمیل موخر کاشانی ملیکا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خرمیان محمد

خرمیان محمد

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بوستانی طاهری مطهره

بوستانی طاهری مطهره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
داودی مرقی علی رضا

داودی مرقی علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفانی مقدم محمدحسین

عرفانی مقدم محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صمدیان مفرد علی

صمدیان مفرد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقری زینب

باقری زینب

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعیل پور سهیلا

اسماعیل پور سهیلا

فرش|دانشگاه کاشان | شبانه-

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
روان گرد امیرمسعود

روان گرد امیرمسعود

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اکبری قمصری ساره

اکبری قمصری ساره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدالشاهی سعید

عبدالشاهی سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ممتحن علی

ممتحن علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مومنی راوندی محمدمتین

مومنی راوندی محمدمتین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خیری نیا امیرحسین

خیری نیا امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بدیعی ابوالفضل

بدیعی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلوکی سهیل

سلوکی سهیل

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نیکوکارفینی سیدحمیدرضا

نیکوکارفینی سیدحمیدرضا

حقوق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسین پور علی سینا

حسین پور علی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قطان علیرضا

قطان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خادمی فر سیدمحمدحسین

خادمی فر سیدمحمدحسین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شعبانی مهدی

شعبانی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خزائی کنجانی زهرا

خزائی کنجانی زهرا

طراحي وچاپ پارچه|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
خان دائی قمصری سجاد

خان دائی قمصری سجاد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائی سینا

رضائی سینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 5

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادق پور هلیا

صادق پور هلیا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادق پور امیرحسین

صادق پور امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصیری سیدمحمدامین

نصیری سیدمحمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ستوده مهدی

ستوده مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متقی امیرحسن

متقی امیرحسن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانی قزاآنی محمدمهدی

قربانی قزاآنی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمال سید نیما

جمال سید نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حجت نژاد علی

حجت نژاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسحاقی فرد مریم

اسحاقی فرد مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حضرتی حوریه

حضرتی حوریه

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کاظمیان فاطمه

کاظمیان فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعیان مجرد کاشانی محمدصادق

زارعیان مجرد کاشانی محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
انتظامی سجاد

انتظامی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خامه چیان پوریا

خامه چیان پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابر محمدامین

صابر محمدامین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کیخا محمدامین

کیخا محمدامین

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارعی علی

زارعی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گندمی دخت امیرعلی

گندمی دخت امیرعلی

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمال پور جابر

جمال پور جابر

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کدخدایی علی رضا

کدخدایی علی رضا

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خادم جعفرابادی محمدامین

خادم جعفرابادی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باغبانی محمدجواد

باغبانی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غم انجام فاطمه

غم انجام فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیرخانی نیلوفر

امیرخانی نیلوفر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
بهامین امیرعباس

بهامین امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فلاح فینی لیلا

فلاح فینی لیلا

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدی برزکی کوثر

عبدی برزکی کوثر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومن کاشانی عباس

مومن کاشانی عباس

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داور فاطمه

داور فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دولتخواه مهدی

دولتخواه مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامی پریسا

غلامی پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حکیمیان کوثر

حکیمیان کوثر

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهسواری علی

شهسواری علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاجرزاده لتحری زینب

هاجرزاده لتحری زینب

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شعبانی زهرا

شعبانی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کردمیل علی

کردمیل علی

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کتابچی امیراعلا

کتابچی امیراعلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقی علیرضا

صادقی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرجی متین

فرجی متین

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درب زنجیری متین

درب زنجیری متین

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مطهری راد مهدی

مطهری راد مهدی

فيزيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسین زاده خزاقی مائده

حسین زاده خزاقی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقری بیتا

باقری بیتا

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عباسی مهسا

عباسی مهسا

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورظهیر مهسا

پورظهیر مهسا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
وفا زهرا

وفا زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محسنی سه ده حجت

محسنی سه ده حجت

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزادفر سیدمحمدامین

فرزادفر سیدمحمدامین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امجدی مریم

امجدی مریم

فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحیم زاده مائده

رحیم زاده مائده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباس زاده مشکانی حسین

عباس زاده مشکانی حسین

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نوروزی کاشانی نرجس

نوروزی کاشانی نرجس

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صادق نقادی سید سبحان

صادق نقادی سید سبحان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مقامی فر مرضیه

مقامی فر مرضیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آبادان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رمضانیان نوش آبادی ابوالفضل

رمضانیان نوش آبادی ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حاجی زاده بیدگلی عرفان

حاجی زاده بیدگلی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مازندرانیان فرد زهرا

مازندرانیان فرد زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
معین فر محمدسعید

معین فر محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عصاریان نیاسر فاطمه

عصاریان نیاسر فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
دیدار زهرا

دیدار زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هاشمی مسگر محمدصالح

هاشمی مسگر محمدصالح

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دانشمند محمدصادق

دانشمند محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بابایی حسکویی علی اصغر

بابایی حسکویی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 2

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جعفرزاده باریکرسف علی

جعفرزاده باریکرسف علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اویسی مریم

اویسی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بهداد سعید

بهداد سعید

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سهیلی رضا

سهیلی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:16:32 AM