هنديجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر هنديجان

شعبانی مهرسا

شعبانی مهرسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
حیدری مریم

حیدری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حیاتی زهرا

حیاتی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آبادی زهرا

آبادی زهرا

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گشتیل زینب

گشتیل زینب

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:13:57 PM