ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ايذه

محمودی پارمیدا

محمودی پارمیدا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
سواری پرند

سواری پرند

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت صيدون

7سال کانونی / 124 آزمون

انسانی
شولستانی نگار

شولستانی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
رضایی مرام پردیس

رضایی مرام پردیس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
داودی فربد

داودی فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عباس زاده حسین

عباس زاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سلحشور بیتا

سلحشور بیتا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
محمودی امیررضا

محمودی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مهمدی دنیا

مهمدی دنیا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شادگان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عالی پور زهرا

عالی پور زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کیانی پردیس

کیانی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کیانی جهد ابراهیم

کیانی جهد ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديکا

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
نجفی محمدکاظم

نجفی محمدکاظم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادی سرمیدانی مهدیه

مرادی سرمیدانی مهدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سعیدی پلمی حسین

سعیدی پلمی حسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
چراغی آیناز

چراغی آیناز

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مرادی عاطفه

مرادی عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هفتگل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اورک چهارتنگی پردیس

اورک چهارتنگی پردیس

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پورسعیدنیا فاطمه

پورسعیدنیا فاطمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضایی فر محمدمهدی

رضایی فر محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدی اوندی ابوالفضل

محمدی اوندی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مولایی پور احسان

مولایی پور احسان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت عشايري خوزستان

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدی زادگان محمد امین

محمدی زادگان محمد امین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملاپور مینو

ملاپور مینو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لیموچی دلی امیررضا

لیموچی دلی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامی مریم

غلامی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ملاپور مهتاب

ملاپور مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اروند کنار

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسینی سید ابراهیم

حسینی سید ابراهیم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديکا

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کیانی هفت لنگ سامان

کیانی هفت لنگ سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعمت زاده ابوالفضل

نعمت زاده ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول- محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسمی پور تارا

اسمی پور تارا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعیدی دوپکی علی

سعیدی دوپکی علی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بروجرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمی کلمتی امیر رضا

کرمی کلمتی امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
منصوری کسری

منصوری کسری

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خواجه لندی فرزان

خواجه لندی فرزان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بداغی گله فرشته

بداغی گله فرشته

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هادی پور فاطمه

هادی پور فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:26:43 PM