اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اميديه


تافته جگر مرتضی

تافته جگر مرتضی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شکیبا امیرحسین

شکیبا امیرحسین

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقری فرد محمدجواد

باقری فرد محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ناصری فرد محمدامین

ناصری فرد محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مستی مهدی

مستی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/1/2023 11:27:57 AM
Menu