رامهرمز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رامهرمز

خرم سپهر

خرم سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
اریایی فر محمد

اریایی فر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
مرادی سارا

مرادی سارا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
نجاتی محمدحسین

نجاتی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
رویان حدیث

رویان حدیث

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
محمدیان اردلی مینا

محمدیان اردلی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سروستانی مهدی

سروستانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ظهیری مسعود

ظهیری مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامشير

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بهمئی رضوان

بهمئی رضوان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حاجی زاده نظری سحر

حاجی زاده نظری سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سرکهکی مریم

سرکهکی مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامهرمز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهزادی نژاد محمد

بهزادی نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهمنی فائزه

بهمنی فائزه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ظهیری جمال

ظهیری جمال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طباطبایی محمد

طباطبایی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قیصری راضیه

قیصری راضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجی زاده امیرحسین

حاجی زاده امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ولی زاده مبین

ولی زاده مبین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پوراحمدیان فریده

پوراحمدیان فریده

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رشیدی هانیه

رشیدی هانیه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسیابی هانیه

اسیابی هانیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملایری آرمیتا

ملایری آرمیتا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهمنی بیتا

بهمنی بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حشمت ارا هستی

حشمت ارا هستی

مجسمه سازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
کلانترهرمزی ابوالفضل

کلانترهرمزی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمانی مورکانی مریم

زمانی مورکانی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نظری عقیل

نظری عقیل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامشير

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ارزانی حسن

ارزانی حسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اميديه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بیگدلی پرهام

بیگدلی پرهام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جهان وحید

جهان وحید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کلاه کج بهاره

کلاه کج بهاره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شهيون وسردشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بختیاری زینب

بختیاری زینب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مالکی سمانه

مالکی سمانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:35:42 PM