انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر انديمشك


بهاروند امیر

بهاروند امیر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
شیخی محمد امین

شیخی محمد امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پور مرادیان احمد رضا

پور مرادیان احمد رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
منفرد شادی

منفرد شادی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صادقی نژاد محمد

صادقی نژاد محمد

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قلاوند امیر حسین

قلاوند امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
میر مهدیس

میر مهدیس

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بسحاق علی

بسحاق علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهاوند حسین

شهاوند حسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:39:01 AM
Menu