ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماه شهر


حسینی سید محمد سام

حسینی سید محمد سام

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
اسدی سبحان

اسدی سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
تابع معتوقی قادر

تابع معتوقی قادر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
تابع معطوقی نوروز

تابع معطوقی نوروز

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
غبیشی مهدی

غبیشی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
قنواتی محمد امین

قنواتی محمد امین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جواد محمد

جواد محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آقاجری امیرحسین

آقاجری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
لرکی نگین

لرکی نگین

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جمال زاده سیدجمال

جمال زاده سیدجمال

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حمیدی محمد امین

حمیدی محمد امین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمی دره زنگ حسین

قاسمی دره زنگ حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دیانک شوری بهار

دیانک شوری بهار

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
توحیدی نسرین

توحیدی نسرین

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوی سید ماجد

موسوی سید ماجد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن باقری ماهان

حسن باقری ماهان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حیدری محمد

حیدری محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سپهری سونیا

سپهری سونیا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گوهری محمد رضا

گوهری محمد رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/9/2023 6:44:04 PM
Menu