ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماه شهر

نصیری شاهد

نصیری شاهد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
عزتی گیوی مبینا

عزتی گیوی مبینا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
نوزری رضا

نوزری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عباسی رمضانی محمد

عباسی رمضانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
خاقانی سیده راحله

خاقانی سیده راحله

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

4سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
مطیری نژاد فواد

مطیری نژاد فواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
امیدیان کیان

امیدیان کیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
غریبی نیا زهرا

غریبی نیا زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهابی زاده آیدا

شهابی زاده آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد سام

حسینی سید محمد سام

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ارغنده فرناز

ارغنده فرناز

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بیداردل سامان

بیداردل سامان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رادپور رامتین

رادپور رامتین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محسنی خواه هایده

محسنی خواه هایده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
قنواتی سارا

قنواتی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بحرانی ریحانه

بحرانی ریحانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کرم زاده فاطمه

کرم زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
طیبی مریم

طیبی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسدی سبحان

اسدی سبحان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
کردونی رقیه

کردونی رقیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دهیس پور علی

دهیس پور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تابع معتوقی قادر

تابع معتوقی قادر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مومنی فر مهشید

مومنی فر مهشید

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ویسی ستاره

ویسی ستاره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تابع معطوقی نوروز

تابع معطوقی نوروز

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
غبیشی مهدی

غبیشی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
مسکینی آب الوان علی

مسکینی آب الوان علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عادلی نژاد عباس

عادلی نژاد عباس

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فتوحی پدرام

فتوحی پدرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قنواتی محمد امین

قنواتی محمد امین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حیاتی زهرا

حیاتی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
چولانی حیدری زهرا

چولانی حیدری زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
متی پور امین

متی پور امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صالحی آلا

صالحی آلا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حیاتی آیلین

حیاتی آیلین

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظارات عباس

نظارات عباس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عساکره الهه

عساکره الهه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دهقان زهرا

دهقان زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نواصر الیاس

نواصر الیاس

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شعبانی مارال

شعبانی مارال

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وزیری حدیث

وزیری حدیث

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
راشدی ماهان

راشدی ماهان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جواد محمد

جواد محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسوی سیدامیرحسین

موسوی سیدامیرحسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرجی مهرشاد

فرجی مهرشاد

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قمری محمد

قمری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آقاجری امیرحسین

آقاجری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شکاری علی

شکاری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لرکی نگین

لرکی نگین

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بن رشید زهرا

بن رشید زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمال زاده سیدجمال

جمال زاده سیدجمال

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منشدی فاطمه

منشدی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قمری نسترن

قمری نسترن

مديريت مالي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمیدی محمد امین

حمیدی محمد امین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خیطان مهدی

خیطان مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمی دره زنگ حسین

قاسمی دره زنگ حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دیانک شوری بهار

دیانک شوری بهار

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باوی فاطمه

باوی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خالدی ندا

خالدی ندا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامشير

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
برفر مریم

برفر مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
توحیدی نسرین

توحیدی نسرین

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفری بهراد

جعفری بهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظارات ماریا

نظارات ماریا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
قنواتی مریم

قنواتی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوی سید ماجد

موسوی سید ماجد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسینی سیده هستی

حسینی سیده هستی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اصل عسچراویان زهرا

اصل عسچراویان زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طیبی مبینا

طیبی مبینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قنواتی فاطمه

قنواتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رامیار ناهید

رامیار ناهید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن باقری ماهان

حسن باقری ماهان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حیدری محمد

حیدری محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلمانی نگین

غلمانی نگین

نقاشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
سپهری سونیا

سپهری سونیا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصیری نژاد عسل

نصیری نژاد عسل

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گوهری محمد رضا

گوهری محمد رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
الهائی علی

الهائی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/23/2023 8:20:56 PM