آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آبادان

موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عبدالرضایی مدنی علیرضا

عبدالرضایی مدنی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
باغبان زاده عباس

باغبان زاده عباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علیزاده امین

علیزاده امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
جلالی دانیال

جلالی دانیال

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شیرالی محمدپور پارسا

شیرالی محمدپور پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حیدری محسن

حیدری محسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حقانی اصل علی

حقانی اصل علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گشتیل امیرعباس

گشتیل امیرعباس

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
علی زاده امین

علی زاده امین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاهرود دزفول زهرا

شاهرود دزفول زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت اروندکنار

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
طباطبایی زهرا

طباطبایی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
داراب پور علی

داراب پور علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بصیری محبت

بصیری محبت

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باوی صدیقه

باوی صدیقه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شعبانی صادق

شعبانی صادق

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شاهین پور ارغوان

شاهین پور ارغوان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آبادان

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سبیتاوی رقیه

سبیتاوی رقیه

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سالمی علی

سالمی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طیبی سینا

طیبی سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شرفی کوثر

شرفی کوثر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علی پورزاده مینا

علی پورزاده مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ابادان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دارمی آمنه

دارمی آمنه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سجادی زاده محمد

سجادی زاده محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حیاوی کوثر

حیاوی کوثر

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گله حسین

گله حسین

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حیدری مطهره

حیدری مطهره

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تاوان زهرا

تاوان زهرا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ناصری قصبه عماد

ناصری قصبه عماد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اروند کنار

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسینی آیدا

حسینی آیدا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ابادان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روزپیکر علی

روزپیکر علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
روزئی سلمانوند حسین

روزئی سلمانوند حسین

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رئیسی رضا

رئیسی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افشار نژاد سمانه

افشار نژاد سمانه

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ربیعی زاده محمدمهدی

ربیعی زاده محمدمهدی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خضیریان عماد

خضیریان عماد

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبادی هستی

عبادی هستی

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصلح محمد امین

مصلح محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادق حسنوند مهدی

صادق حسنوند مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلمان زاده حسین

سلمان زاده حسین

مهندسي برق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علاف سحر

علاف سحر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجیبی زهرا

نجیبی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهیمی آیه

ابراهیمی آیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت آبادان

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
پورانصاری هانی

پورانصاری هانی

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:51:29 PM