زرقان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرقان

رمضان پور فائزه

رمضان پور فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دهقانی آرمین

دهقانی آرمین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خلیفه زهرا

خلیفه زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فراشبند

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
امینی زاده یاسین

امینی زاده یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسینی امیرپویا

حسینی امیرپویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وزیری علمدارلو حسین

وزیری علمدارلو حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امیدواری حمید

امیدواری حمید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه-

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ظرافت محمدرضا

ظرافت محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پاک نیت سعید

پاک نیت سعید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امیدواری محمدحسن

امیدواری محمدحسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت خفر

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفری ملیکا

جعفری ملیکا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانگیری طلوع

جهانگیری طلوع

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحمت پیشه طاهره

رحمت پیشه طاهره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفی سیاوش

نجفی سیاوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حقجو زهرا

حقجو زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت اقليد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:29:23 PM