سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سعادت شهر

باقری کردشولی محمدحسین

باقری کردشولی محمدحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت پاسارگاد

2سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
مهرابی فاطمه

مهرابی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت خنج

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روشن ضمیر علیرضا

روشن ضمیر علیرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
برزگر امیرحسین

برزگر امیرحسین

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بشردوست الناز

بشردوست الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
یوسفی فائزه

یوسفی فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
3/23/2023 10:04:03 PM