فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فراشبند

دهقانی محمد

دهقانی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه-پذيرش از مرد

9سال کانونی / 186 آزمون

تجربی
راحت طلب حمیدرضا

راحت طلب حمیدرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
معین الدینی علی

معین الدینی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ویسی فراشبندی محمد امین

ویسی فراشبندی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
قاسمی بهاره

قاسمی بهاره

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
برزگرلوکوهی مینا

برزگرلوکوهی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت بالاده

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نیکفر فاطمه

نیکفر فاطمه

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
نگهداری سعید

نگهداری سعید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
برزگرلو سهیل

برزگرلو سهیل

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت پاسارگاد

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
کرمی زاده محمد

کرمی زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فراشبند

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عوض پور مهرنوش

عوض پور مهرنوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
روشندل زهرا

روشندل زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت بالاده

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بهرامی نژاد حسام

بهرامی نژاد حسام

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
روئین تن محمد

روئین تن محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مزارعی رضا

مزارعی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خلفی سعید

خلفی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی سیده محدثه

حسینی سیده محدثه

فلسفه|دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
یزدان پناه نیلوفر

یزدان پناه نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یگانه نرگس

یگانه نرگس

زبان وادبيات فارسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اسکندری حسین

اسکندری حسین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
روح بخش محدثه

روح بخش محدثه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
موسوی سید رضا

موسوی سید رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناصری لیلا

ناصری لیلا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت اشکنان

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رستمی رضا

رستمی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسفندیاری کوهی علی اصغر

اسفندیاری کوهی علی اصغر

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نوشادی الهام

نوشادی الهام

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضائی آیدا

رضائی آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه-محل تحصيل لارستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امیرپوری شقایق

امیرپوری شقایق

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یزدان پناه محسن

یزدان پناه محسن

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رضائی مهرزاد

رضائی مهرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شیخی احمد رضا

شیخی احمد رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسپور معصومه

عباسپور معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل زينب کبري کازرون-محل خدمت فراشبند

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ریحانی محمد رضا

ریحانی محمد رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهرم سهیل

بهرم سهیل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذکاوت اصل فاطمه

ذکاوت اصل فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علوی سید امیر

علوی سید امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهری زهرا

طاهری زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اکبری علمدارلو احمد

اکبری علمدارلو احمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فراشبند

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دهرمی حمیدرضا

دهرمی حمیدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامی علی محمد

غلامی علی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جوکار حسین

جوکار حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت عشايري فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
3/23/2023 8:15:28 PM