قير و كارزين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قير و كارزين

موالی محمد

موالی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 181 آزمون

تجربی
صدیقی شیرازی سیده فاطمه

صدیقی شیرازی سیده فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت قيرو کارزين

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
جمشیدی محمدابراهیم

جمشیدی محمدابراهیم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دیانت محمد جواد

دیانت محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت قيروکارزين

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
یونانی محمدرضا

یونانی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت خنج

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هاشمی قیری سید حسین

هاشمی قیری سید حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ميمند

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
موالی پویا

موالی پویا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا | شبانه

5سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قائد صهبا

قائد صهبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صداقتیان الهام

صداقتیان الهام

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کریمی محمد حسین

کریمی محمد حسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت بوانات

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فلامرزی هرمز

فلامرزی هرمز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عسکری مهدی

عسکری مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گراش

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزی میترا

نوروزی میترا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خاکساری سعید

خاکساری سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رمضانی مریم

رمضانی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری عباس

جعفری عباس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضایی قزلو محمد رضا

رضایی قزلو محمد رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت قيروکارزين

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پیکر فاطمه

پیکر فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجبی فاطمه

رجبی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسفندیاری پریسا

اسفندیاری پریسا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت قيروکارزين

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نوشادی قائم

نوشادی قائم

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عیدی علی

عیدی علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت قيروکارزين

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رحیمی احمد رضا

رحیمی احمد رضا

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
روستا سکه روانی عقیل

روستا سکه روانی عقیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت قيروکازرين

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
علیزاده کیمیا

علیزاده کیمیا

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:28:22 PM