نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نورآباد ممسني


ابطحیان فاطمه السادات

ابطحیان فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
پارسا محمدامین

پارسا محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
گودرزی شایان

گودرزی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
موسوی یاسمن

موسوی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
وزیری فاطمه

وزیری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
موسوی سیده مرضیه

موسوی سیده مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
محمدی زینب

محمدی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
محمودی روح اله

محمودی روح اله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
عباسی امیرحسین

عباسی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شهریور شیلان

شهریور شیلان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
عباسی آرین

عباسی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
گودرزی سینا

گودرزی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
زارعی نرگس

زارعی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رحمانی مهشید

رحمانی مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمدی آیناز

محمدی آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
کشاورزی محمدرضا

کشاورزی محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عباسی علی اکبر

عباسی علی اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
هدایت نژاد محمد

هدایت نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اکبری غزل

اکبری غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زارعی علی

زارعی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نجاتی رضا

نجاتی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عباسی مریم

عباسی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شجاعیان فاطمه

شجاعیان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادی امید

مرادی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موسوی سیدیاسین

موسوی سیدیاسین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادی نیایش

مرادی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کشاورزی نسترن

کشاورزی نسترن

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رستمی دندلو نیلوفر

رستمی دندلو نیلوفر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حیدری محسن

حیدری محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کوه پیما علی

کوه پیما علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فتاحی نازنین

فتاحی نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ضرغامی آیدا

ضرغامی آیدا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت جويم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حیدری مصطفی

حیدری مصطفی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امیری پور زهرا

امیری پور زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نگین تاجی رضا

نگین تاجی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نیکنام متین

نیکنام متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسحقی فائزه

اسحقی فائزه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسینی سید حسن

حسینی سید حسن

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زندی صدر سینا

زندی صدر سینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرهنگ نیما

فرهنگ نیما

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ضرغامی شایگان

ضرغامی شایگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کشوری کیارش

کشوری کیارش

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کشاورزی مهشید

کشاورزی مهشید

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
انصاری رضا

انصاری رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ممسني

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانی نازنین

دهقانی نازنین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی سیدمهدی

حسینی سیدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقوی سید علی

تقوی سید علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امیری پور شیما

امیری پور شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زنگنه ساناز

زنگنه ساناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقی بابک

صادقی بابک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گلستانی فر میلاد

گلستانی فر میلاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مینایی نیا زهرا

مینایی نیا زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:27:26 PM
Menu