نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نورآباد ممسني

ابطحیان فاطمه السادات

ابطحیان فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
پارسا محمدامین

پارسا محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
گودرزی شایان

گودرزی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
موسوی یاسمن

موسوی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
وزیری فاطمه

وزیری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
موسوی سیده مرضیه

موسوی سیده مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
محمدی زینب

محمدی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
محمودی روح اله

محمودی روح اله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
عباسی امیرحسین

عباسی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
شهریور شیلان

شهریور شیلان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
عباسی آرین

عباسی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
گودرزی سینا

گودرزی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
زارعی نرگس

زارعی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رحمانی مهشید

رحمانی مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
محمدی آیناز

محمدی آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
کشاورزی محمدرضا

کشاورزی محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عباسی علی اکبر

عباسی علی اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
هدایت نژاد محمد

هدایت نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
طاهری زاده سیدامید

طاهری زاده سیدامید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ممسني

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
قاسمی سیدمیکاییل

قاسمی سیدمیکاییل

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
اکبری غزل

اکبری غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زارعی علی

زارعی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شهریور نجمه

شهریور نجمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت بابامنيرماهورميلاتي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
نجاتی رضا

نجاتی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عباسی مریم

عباسی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بهروزپور علی

بهروزپور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شجاعیان فاطمه

شجاعیان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادی امید

مرادی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کشاورزی عباس

کشاورزی عباس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
موسوی سیدیاسین

موسوی سیدیاسین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادی نیایش

مرادی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غلامی غزل

غلامی غزل

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ممسني

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کشاورزی نسترن

کشاورزی نسترن

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جوکار فربد

جوکار فربد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل شهيدمطهري شيراز-محل خدمت کازرون

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
خسروی بیگدلی فرشته

خسروی بیگدلی فرشته

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

زبان
رستمی دندلو نیلوفر

رستمی دندلو نیلوفر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رنجبر سهند

رنجبر سهند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رضایی مارال

رضایی مارال

ارتباطتصويري|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

هنر
حیدری محسن

حیدری محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کوه پیما علی

کوه پیما علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پرهمت محمدمهدی

پرهمت محمدمهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت دشمن زياري

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
فتاحی نازنین

فتاحی نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارع خفری هاجر

زارع خفری هاجر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت دشمن زياري

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ضرغامی آیدا

ضرغامی آیدا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت جويم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حیدری مصطفی

حیدری مصطفی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستمی رضا

رستمی رضا

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شفیعی رضا

شفیعی رضا

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امیری پور زهرا

امیری پور زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعی محمدحسین

زارعی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت رستم

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کشاورزی نیما

کشاورزی نیما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ممسني

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نگین تاجی رضا

نگین تاجی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رادمنش مرضیه

رادمنش مرضیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدی رامین

احمدی رامین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نیکنام متین

نیکنام متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسحقی فائزه

اسحقی فائزه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شفیعی سامان

شفیعی سامان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ارسنجان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
انصاری رضا

انصاری رضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حیدری عباس

حیدری عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت رستم

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

زبان چيني|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
احمدی نرگس

احمدی نرگس

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضائی علی

رضائی علی

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسینی سید حسن

حسینی سید حسن

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کشاورزی نیما

کشاورزی نیما

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زندی صدر سینا

زندی صدر سینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرهنگ نیما

فرهنگ نیما

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ضرغامی شایگان

ضرغامی شایگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کشوری کیارش

کشوری کیارش

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کشاورزی مهشید

کشاورزی مهشید

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانیان محمد

دهقانیان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جوانمرد راد آیدا

جوانمرد راد آیدا

حقوق|دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
انصاری رضا

انصاری رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ممسني

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانی نازنین

دهقانی نازنین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی سیدمهدی

حسینی سیدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقوی سید علی

تقوی سید علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شفیعی حسین

شفیعی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی سینا

محمدی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساقی علی

ساقی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اکبری علی

اکبری علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت رستم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیری پور شیما

امیری پور شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گودرزی غزل

گودرزی غزل

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشیدی علی

رشیدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زنگنه ساناز

زنگنه ساناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقی بابک

صادقی بابک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری زاده یاسمن

اکبری زاده یاسمن

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گلستانی فر میلاد

گلستانی فر میلاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عربی امیرموسی

عربی امیرموسی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حمیدپور هدیه

حمیدپور هدیه

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مینایی نیا زهرا

مینایی نیا زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سبحانی نازیلا

سبحانی نازیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:42:59 PM