ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ارسنجان

نگهداری معصومه

نگهداری معصومه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
حسن شاهی آرین

حسن شاهی آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
جاویدی محمدحسن

جاویدی محمدحسن

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نعمت الهی امید

نعمت الهی امید

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

7سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
غلامی منصور

غلامی منصور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیرارسلان

ابراهیمی امیرارسلان

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
دهقان زهرا

دهقان زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کشاورز مریم

کشاورز مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زارعی زینب

زارعی زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خادمی زهرا

خادمی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادمی سحر

خادمی سحر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نعمتی علی

نعمتی علی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کواری محمد

کواری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت آباده طشک

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهیمی مهتا

ابراهیمی مهتا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
برومندی زهرا

برومندی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعی محمد

زارعی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت پاسارگاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحیمی علیرضا

رحیمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ارسنجان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسی پور محمدجواد

موسی پور محمدجواد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ارسنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ارسنجانی زاده زهره

ارسنجانی زاده زهره

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نعمت الهی فاطمه

نعمت الهی فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحیمی آتوسا

رحیمی آتوسا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سعیدی کیمیا

سعیدی کیمیا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ارسنجان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جوان سینا

جوان سینا

حقوق|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروانیان آسیه

خسروانیان آسیه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن شاهی عسل

حسن شاهی عسل

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

هنر
شادکام زهرا

شادکام زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت گله دار

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شیروانی مریم

شیروانی مریم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت لارستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهروزی مریم

بهروزی مریم

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائی پارسا

رضائی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیمی امیرحسین

رحیمی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عواطفی نژاد فاطمه

عواطفی نژاد فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دهقانی امیدرضا

دهقانی امیدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:07:06 PM