لار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لار

راسخی علی

راسخی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شمسی احمد

شمسی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پورمند ثنا

پورمند ثنا

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضوانیان علی

رضوانیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسم اف محمد امین

قاسم اف محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داوری فاطمه

داوری فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
3/25/2023 7:49:19 PM