آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آباده


کارگران آیدا

کارگران آیدا

موزه|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
سبزعلیان فاطمه

سبزعلیان فاطمه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
شفیعی زهرا

شفیعی زهرا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ميبد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
5/30/2023 8:55:39 PM
Menu