آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آباده


پاسداری بد فاطمه

پاسداری بد فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت مشهدمرغاب(قادرآباد)

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عابدی مریم

عابدی مریم

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نریمانی میلاد

نریمانی میلاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابراهیمی امیر

ابراهیمی امیر

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ریحانی زیبا

ریحانی زیبا

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اعرابی زهرا

اعرابی زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارعی محمد حسین

زارعی محمد حسین

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
یعقوبی مریم

یعقوبی مریم

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نظری امیر حسین

نظری امیر حسین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
احمدی دوقز لو سیما

احمدی دوقز لو سیما

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/31/2023 1:28:20 PM
Menu