آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آباده


جباری سینا

جباری سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
قربانی مهدیه

قربانی مهدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
کریمی کوثر

کریمی کوثر

مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اهالی آباده امیر محمد

اهالی آباده امیر محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امامی مصطفی

امامی مصطفی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت آباده

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
توکلیان امیررضا

توکلیان امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خاکسار امیر رضا

خاکسار امیر رضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سرائی منش فرشته

سرائی منش فرشته

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نعمت الهی زهرا

نعمت الهی زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یعقوبی زهرا

یعقوبی زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لطفی محمد فاضل

لطفی محمد فاضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امامی مهدی

امامی مهدی

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یدالهی آیدا سادات

یدالهی آیدا سادات

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفری محمد رضا

صفری محمد رضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صبوری مجید

صبوری مجید

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
5/31/2023 1:32:50 PM
Menu