ماهدشت /مردآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماهدشت /مردآباد

قاسی خانی طاها

قاسی خانی طاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فروخی محمدحسین

فروخی محمدحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
وخشور اتوسا

وخشور اتوسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امامی مهدی

امامی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
لکی امیر

لکی امیر

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زنگنه امیررضا

زنگنه امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خادمی مریم

خادمی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت کرج ناحيه 3

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پورملک ارا کیانا

پورملک ارا کیانا

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسینی پریسا

حسینی پریسا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزتی ابوالفضل

عزتی ابوالفضل

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمی حسین

رستمی حسین

شيمي محض|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي البرز - محل خدمت ناحيه 3

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوراللهی محمد رضا

نوراللهی محمد رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جمالی عرفان

جمالی عرفان

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:38:20 AM