نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نهبندان

رضا پور حسین

رضا پور حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت نهبندان

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
توکل اسماعیل

توکل اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خانه باد علی

خانه باد علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بخشی فاطمه

بخشی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
علیپور محمد

علیپور محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هاشمی پور یلدا

هاشمی پور یلدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت نهبندان

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
ایمان زاده زهرا

ایمان زاده زهرا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جوانمرد رضا

جوانمرد رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت نهبندان

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
براتی مهدی

براتی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بخشی محمد

بخشی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نیک فر پریوش

نیک فر پریوش

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بخشی فاطمه

بخشی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت نهبندان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اردونی فهیمه

اردونی فهیمه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هاشمی پور نجمه

هاشمی پور نجمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت سربيشه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
روشندل مهدی

روشندل مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت نهبندان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
علی محمدی پور فاطمه

علی محمدی پور فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی فرزانه

رضائی فرزانه

مديريت دولتي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خوشکردار امیرحسین

خوشکردار امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت نهبندان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:50:17 AM