بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بشرويه

خاکی نژاد امیر

خاکی نژاد امیر

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 205 آزمون

تجربی
حمامی مریم

حمامی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رزم آراء محمدهاشم

رزم آراء محمدهاشم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گلی امیرحسین

گلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
ساعی فائزه

ساعی فائزه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ساعی فاطمه

ساعی فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حمامی مرضیه

حمامی مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
باغستانی مصطفی

باغستانی مصطفی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت بشرويه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صفائی پور فاطمه

صفائی پور فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رفعتی جواد

رفعتی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امینی پور اعظم

امینی پور اعظم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حیدری دخت ابوالفضل

حیدری دخت ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت دستگردان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کامل نیا عماد

کامل نیا عماد

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت فردوس

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
شرکاء فرشته

شرکاء فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خاکپور عرفان

خاکپور عرفان

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهدوی هانیه

مهدوی هانیه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانی مقدم محمد

دهقانی مقدم محمد

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هلالی علی

هلالی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت درميان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محسن پور محمدی طیبه سادات

محسن پور محمدی طیبه سادات

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالله زاده انسیه

عبدالله زاده انسیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
هاشمیان ااهام سادات

هاشمیان ااهام سادات

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سلطانی بشرویه ملیحه

سلطانی بشرویه ملیحه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نامور ابوالفضل

نامور ابوالفضل

مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/23/2023 10:07:34 PM