رستم كلا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رستم كلا

رنگریز رستمی احسان

رنگریز رستمی احسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حیدری رستمی دلارام

حیدری رستمی دلارام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
3/25/2023 8:30:05 PM