نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نوشهر

مختاری فر مریم

مختاری فر مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
حقیقی سعید

حقیقی سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عیسی آبادی کیان

عیسی آبادی کیان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
علی محمد پور حسین

علی محمد پور حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
شیرج شریفی مریم

شیرج شریفی مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رضوانی گیل کلائی آرتا

رضوانی گیل کلائی آرتا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
طاطار صابره

طاطار صابره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
گل میمی امیررضا

گل میمی امیررضا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
خزائی پول امیرحسین

خزائی پول امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مجدی محمد

مجدی محمد

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
حسینی سید علی عباس

حسینی سید علی عباس

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
عبدی غزل

عبدی غزل

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دیوسالار آرمان

دیوسالار آرمان

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خزائی پول امیرحسین

خزائی پول امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
قریشی آیلار

قریشی آیلار

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
سیدی فر فاطمه

سیدی فر فاطمه

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کیالاشکی تارا

کیالاشکی تارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نائیجی امیرحسین

نائیجی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی نوریان سید حمید

حسینی نوریان سید حمید

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بهروز فغانی آیدا

بهروز فغانی آیدا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
خزاعی نیما

خزاعی نیما

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کیاسلطانی ریحانه السادات

کیاسلطانی ریحانه السادات

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دیوسالار دلارام

دیوسالار دلارام

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
جهاندار لاشکی فاطمه

جهاندار لاشکی فاطمه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
علی پور آسیابدری مجتبی

علی پور آسیابدری مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت نوشهر

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موسوی میرکلائی سیده زهرا

موسوی میرکلائی سیده زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دیوسالار معصومه

دیوسالار معصومه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل آمل-محل خدمت نوشهر

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
پولادی امیرحسین

پولادی امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پایداری آیناز

پایداری آیناز

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ملکی زاده مهزاد

ملکی زاده مهزاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
موسی پوررودسری نیما

موسی پوررودسری نیما

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کوچ نژاد امیررضا

کوچ نژاد امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سنائی غزاله

سنائی غزاله

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
علوی نژاد هاشمیان سیده فاطمه

علوی نژاد هاشمیان سیده فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ارجمندپور محمد

ارجمندپور محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالهی محمدمهدی

عبدالهی محمدمهدی

حقوق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدپورسریوی صاحبه

محمدپورسریوی صاحبه

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وریج کاظمی آرمیتا

وریج کاظمی آرمیتا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
متاجی نیمور سحر

متاجی نیمور سحر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت چالوس

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسینی سیده طاهره

حسینی سیده طاهره

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسحاقی امیرحسین

اسحاقی امیرحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسینی علی آباد سیده بیتا

حسینی علی آباد سیده بیتا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خزائی کوهپر امیررضا

خزائی کوهپر امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خزایی تبار حمید

خزایی تبار حمید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی کینجی سارا

محمدی کینجی سارا

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کثیری امیرعباس

کثیری امیرعباس

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اکرمی ابرقوئی سید ایمان

اکرمی ابرقوئی سید ایمان

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
متاجی نیمور آرین

متاجی نیمور آرین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دیوسالار علیرضا

دیوسالار علیرضا

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خزائی پول شیما

خزائی پول شیما

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
4/1/2023 8:01:24 AM