محمودآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر محمودآباد

بزرگ زاده احمد رضا

بزرگ زاده احمد رضا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
کثیری مرتضی

کثیری مرتضی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت آمل

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رنجبر علیرضا

رنجبر علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت بابلسر

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
علی پور یاسمین

علی پور یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شریفی محمدمهیار

شریفی محمدمهیار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدوی علی

مهدوی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کثیری محمدرضا

کثیری محمدرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت آمل

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کاشانی کامدین

کاشانی کامدین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ملانیا جلودار هانیه

ملانیا جلودار هانیه

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قاسمی محمد حسین

قاسمی محمد حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آزاد حسین

آزاد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل نوشهر-محل خدمت محمودآباد

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی زاده قاسم

قاسمی زاده قاسم

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اکبری امیر حسین

اکبری امیر حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت محمودآباد

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احسان تبار مهدی

احسان تبار مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل بابل-محل خدمت بابل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جلالی فر یکتا

جلالی فر یکتا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دورافکن نرجس

دورافکن نرجس

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قاسمی نجار کلایی سیده یاسمن

قاسمی نجار کلایی سیده یاسمن

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:39:43 AM