بهشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهشهر

بزازی لمراسکی فائقه

بزازی لمراسکی فائقه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

12سال کانونی / 220 آزمون

تجربی
قربان زاده محمد حسین

قربان زاده محمد حسین

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران- محل خدمت بهشهر

5سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
صیامی گرجی عطوفت

صیامی گرجی عطوفت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
گرجی امیری محمد امین

گرجی امیری محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
قزوینیان یگانه

قزوینیان یگانه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عسگریان پرهام

عسگریان پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قنبری رباطی علی

قنبری رباطی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت دودانگه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
نظریان رستمی عرشیا

نظریان رستمی عرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سیاری جواد

سیاری جواد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضائی لاکتراشی منیره

رضائی لاکتراشی منیره

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت نکاء

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
آخوندی فاطمه زهرا

آخوندی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عادل ناروئی آرمان

عادل ناروئی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
منصوری رمضانعلی

منصوری رمضانعلی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مذعنی کیامهر

مذعنی کیامهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بابائی لمراسکی رضا

بابائی لمراسکی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پایداری رستمی فاطمه

پایداری رستمی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تیموری سعید

تیموری سعید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رنجبر رکاوندی فاطمه

رنجبر رکاوندی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
کابلی قره تپه رضا

کابلی قره تپه رضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محسن زاده محمد

محسن زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یعقوبیان امیر حسین

یعقوبیان امیر حسین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شکوری علی

شکوری علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هاشمی تروجنی سید متین

هاشمی تروجنی سید متین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اسماعیلی ماهان

اسماعیلی ماهان

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
یخگشی حسن

یخگشی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسمی نیایش

قاسمی نیایش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فروغی مهرانه

فروغی مهرانه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خالق زاده رستمی نگین

خالق زاده رستمی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نبوی سیده اسری

نبوی سیده اسری

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت بهشهر

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ابو ترابی محمد مصطفی

ابو ترابی محمد مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
علی بیکی ابوالفضل

علی بیکی ابوالفضل

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت نکا

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
تقوی وله موزوئی زهرا

تقوی وله موزوئی زهرا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
روحی سراجی علی

روحی سراجی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جهانیان صبا

جهانیان صبا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی پاسندی مهدیه السادات

حسینی پاسندی مهدیه السادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جلالی احمد رضا

جلالی احمد رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت بهشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
عموزاد خلیلی فاطمه زهرا

عموزاد خلیلی فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت بهشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خلجیان الهه

خلجیان الهه

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یخکشی فاطمه

یخکشی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بیکی حسین آبادی مهلا

بیکی حسین آبادی مهلا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زالی زهرا

زالی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضائی امیر محمد

رضائی امیر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت بهشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرهیخته حدیثه

پرهیخته حدیثه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بزمان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حیدر دخت ثنا

حیدر دخت ثنا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عموزاد مهدیرجی رضا

عموزاد مهدیرجی رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت گلوگاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بابلی مونا

بابلی مونا

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
خلیل خلیلی علیرضا

خلیل خلیلی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
میری سیده زهرا

میری سیده زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:11:57 PM