راز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راز

دانشگر بهزاد

دانشگر بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت مانه و سملقان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
درخشان سیروس

درخشان سیروس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
درخشان محدثه

درخشان محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جرگلان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسفندیاری سپیده

اسفندیاری سپیده

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
درخشان نگین

درخشان نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جرگلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سرفراز فرشاد

سرفراز فرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت رازو جرگلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آذری سهیلا

آذری سهیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت مانه و سملقان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:53:56 AM