بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بجنورد


سلیمانی نیکو

سلیمانی نیکو

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
قاسمی فرد پریا

قاسمی فرد پریا

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
6/3/2023 4:44:40 AM
Menu