مهران

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهران


جایدری فاطمه

جایدری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادی نسرین

مرادی نسرین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طبیعت شناس مهسا

طبیعت شناس مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادیان شیوا

مرادیان شیوا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
6/3/2023 6:41:46 PM
Menu