سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سرابله

امیدپور فاطمه

امیدپور فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
صالحی بیتا

صالحی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سلطانیان زینب

سلطانیان زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قادربیگی متین

قادربیگی متین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سلطانیان زهرا

سلطانیان زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
صیدی شهلا

صیدی شهلا

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
احمدی محمدمهدی

احمدی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نوروزی نیا کیمیا

نوروزی نیا کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جلیلیان علی رضا

جلیلیان علی رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سرابی سینا

سرابی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خانی حسین

خانی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امینی مهدیس

امینی مهدیس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قادربیگیان امیرحسین

قادربیگیان امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
غلامیان محسن

غلامیان محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سرابی صدف

سرابی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صوفی نیا فاطمه

صوفی نیا فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خان مرادی فال فاطمه

خان مرادی فال فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رضایی محمدسعید

رضایی محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رنجبر نگار

رنجبر نگار

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اسدالهی امیر حسین

اسدالهی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت شيروان

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادی علی رضا

مرادی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ه شهبازی زهرا

ه شهبازی زهرا

حقوق|دانشگاه ايلام | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حیدری یار کیمیا

حیدری یار کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام-محل خدمت هليلان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نورالهی محدثه

نورالهی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفری شکیلا

جعفری شکیلا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نورالهی میلاد

نورالهی میلاد

اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نکوئی زاده آنیتا

نکوئی زاده آنیتا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ولی زاده مهسا

ولی زاده مهسا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صالحی محمد مهدی

صالحی محمد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضائی محمد صادق

رضائی محمد صادق

حسابداري|دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نیا نظر محمد جواد

نیا نظر محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمس الهی محمد مهدی

شمس الهی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شریفی راد علی رضا

شریفی راد علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت چرداول

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبداله زاده میلاد

عبداله زاده میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:29:15 PM